ขอนแก่นเตรียมรุ่งตั้งแพลตฟอร์มตลอดออนไลน์นำทัพสินค้าสู่หนานหนิง ประเทศจีน

ทน.ขอนแก่น ประชุมหารือการก่อตั้งแพลตฟอร์มการตลาด Sister Cities Trade Platform (SCTP) สู่ตลาดหนานหนิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับการก่อตั้งแพลตฟอร์มการตลาด SCTP สู่ตลาดหนานหนิง โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,รองปลัดเทศบาล (นายธณาวุธ ก้อนใจจิตร นางกฤษณา แสนสอาด นายสุปัทม์ ทองรัตน์) นายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และ พนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย
สำหรับการก่อตั้ง Sister Cities Trade Platform ( SCTP) เพื่อเป็นการแนะนำซึ่งกันและกันที่เป็นประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น สืบเนื่องจากเทศบาลนครหนานหนิงร่วมมือกับบริษัทในท้องถิ่นในการสร้างแพลตฟอร์มทางการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนให้การสนับสนุนและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเมืองพี่เมืองน้องในเครือ(รวมถึงเทศบาลนครขอนแก่นด้วย) โดยทำการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์และขยายอิทธิพลผ่านช่องทางต่างๆ เช่นการส่งเสริมผ่านทางรัฐบาลหรือสถานกงสุลใหญ่ในประเทศจีน เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์จากเมืองพี่เมืองน้อง (เทศบาลนครหนานหนิง &เทศบาลนครขอนแก่น) สู่ตลาดที่กว่างขึ้นในประเทศจีนผ่านทางแพลตฟอร์มทางการตลาด SCTP และกลไกสำคัญอีกประการหนึ่งของ SCTP คือการอำนวยความสะดวกในการร่วมมือแบบสองทางระหว่างผู้ประกอบการในเมืองต่างๆ SCTP เป็นแพลตฟอร์มที่เมืองพี่เมืองน้องต่างๆ ของนครหนานหนิงจะสามารถหาพันธมิตรที่มีศักยภาพในประเทศและทวีปอื่นๆได้ ด้วยวิธีนี้เราอาจเพิ่มผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจของเมืองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต่อไป
#เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม
แสดงความคิดเห็น