นศ.ช่างระบบราง มทร.อีสาน ขก.ลุยภาคสนามสร้างระบบรางรถไฟจริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เดินหน้าฝึกปฏิบัติจริงเข้มข้น สมกับปณิธานผู้นำการศึกษา การ วิจัยด้านระบบราง

อาจารย์ ดร.ณรงค์ สีหาจ่อง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมระบบราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมสาสตร์ ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอน สาขาวิชา วิศวกรรมระบบรางโยธา ระบบรางเครื่องกล และระบบรางไฟฟ้า

โดยในวันนี้ได้นำนักศึกษา สาขาวิชาระบบรางเครื่องกลฝึกการซ่อมบำรุงรักษาราง การเชื่อมรางด้วยวิธีเทอร์มิท โดยทุกขั้นตอนเน้นการฝึกปฏิบัติจริง การตัดรางให้ได้ตามมาตรฐาน การทำความสะอาด การตั้งระดับราง ติดตั้งโมล อุ่นราง จุดผงเชื่อมโลหะ กะเทาะเปลือกโมล เฉือนรอยเชื่อมออกและเจียรราง การตรวจสอบรอยเชื่อม แต่ละขั้นตอนต่างก็มีรายละเอียดตามขั้นตอนมาตราฐาน นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริง

แสดงความคิดเห็น