อุดรธานี” ขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ2รายการใหญ่

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติ “กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567)” และกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569)
โดยมี นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี, ผู้แทน อบจ.อุดรธานี, เทศบาลนครอุดรธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้
จังหวัดอุดรธานี เสนอตัวขอรับเป็นเจ้าภาพฯ 2 รายการคือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (พ.ศ.2567)” อุดรธานีเคยเป็นเจ้าภาพฯ เพียงครั้งเดียวเมื่อ พ.ศ.2541 โดยครั้งนี้มี 2 จังหวัด ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพคืออุดรธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และรายการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 50 (พ.ศ.2569)”จังหวัดอุดรธานี เคยเป็นเจ้าภาพฯ 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2519 และปี พ.ศ.2524 (เมื่อ 39 ปี ที่แล้ว)
ครั้งนี้มี 2 จังหวัด ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพคือจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครสวรรค์
คณะทำงานฯ มีกำหนดเดินทางไปนำเสนอศักยภาพฯ ของอุดรธานี ต่อ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กทม.
โดยจะนำเสนอความเป็น Sports City และบริการอื่นๆ ที่จังหวัดอุดรธานีพร้อมนำเสนอ อาทิ การคมานาคมที่สะดวกสบาย แหล่งท่องเที่ยวมากมาย อาหารเลิศรส ส่วนลดสินค้าและบริการต่างๆ และความประทับใจที่ผู้มาเยือนต้องคิดถึงอุดรธานี
แสดงความคิดเห็น