‘บิ๊กป้อม’เปิดจุดจ่ายน้ำแร่ฟรี ครอบคลุมทั้ง ต.บ้านแฮด-ปชช.ที่สัญจรถนนมิตรภาพ

‘บิ๊กป้อม’ เปิดจุดจ่ายน้ำแร่บริการประชาชนฟรี!! บ้านหนองไฮขามเปี้ย ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น  1 ใน 25 แห่ง ของ’โครงการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก’ บริการครอบคลุมทั้ง ต.บ้านแฮด 2,201 ครัวเรือน รวมถึงประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนมิตรภาพแห่งนี้
 วันที่ 28 ส.ค. 63 โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย หมู่ 4 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ส่งมอบโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชน ตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแฮด และเปิดจุดจ่ายน้ำบาดาลที่โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย หมู่ 4 ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเป้าหมายสำคัญ คือ ต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข โดยเฉพาะเรื่องน้ำกินน้ำใช้ ประชาชนจะต้องไม่ขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในฤดูแล้งที่รัฐบาลได้ทุ่มเทความพยายามในการจัดหาแหล่งน้ำให้ประชาชนทุกคนมีน้ำกินน้ำใช้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และความจริงใจที่จะช่วยเหลือประชาชนตามเจตนารมย์ของรัฐบาล โดยจัดทำเป็นจุดจ่ายน้ำบาดาลสำหรับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์
ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เป็น 1 ในจำนวน 25 แห่ง ของโครงการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ดำเนินการในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12 ได้แก่ ลำปางและอุบลราชธานี เขตละ 1 แห่ง สระบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา ตรัง กำแพงเพชร ราชบุรี ระยอง อุดรธานี และสงขลา เขตละ 2 แห่ง และเขตสุพรรณบุรี จำนวน 4 แห่ง รวมถึงส่วนกลาง คือ ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซอยงามวงศ์วาน 54 อีก 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง สำหรับรูปแบบของโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ ที่โรงเรียน บ้านหนองไฮขามเปี้ย ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย บ่อผลิตน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ หอถังประปาสูง 16.72 เมตร ความจุ 65 ลูกบาศก์เมตร ระบบผลิตน้ำดื่ม Reverse Osmosis (RO) อัตราการผลิตน้ำดื่ม 250 ลิตรต่อชั่วโมง ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,200 วัตต์ สามารถให้บริการประชาชนครอบคลุมทั้งตำบลบ้านแฮด 2,201 ครัวเรือน ประชากร 6,739 คน รวมถึงประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนมิตรภาพแห่งนี้
แสดงความคิดเห็น