กรมการค้าระหว่างประเทศ คลอดมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ SMEs เตรียมขยายเวลาเฟส 3 ไปถึงปี 65

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คลอดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมเตรียมขยายกรอบระยะเวลาโครงการเฟส 3 ออกไปถึงปี 2565 หวังช่วยผู้ประกอบการช่วง Post-Covid

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ประธานที่ประชุมคณะกรรมการโครงการ SMEs Pro-active ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (BOT) และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC) เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งนี้ ได้มีมติเห็นชอบขยายช่วงเวลาของมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2563 แต่ได้รับผลกระทบ อาทิ ผู้จัดงานยกเลิกการจัดงาน ผู้จัดงานเลื่อนการจัดงาน จัดงานตามกำหนดการเดิมแต่ผู้ประกอบการมีความกังวลในการเดินทาง โดยยกเว้นการนับสิทธิ์ หากผู้ประกอบการขอยกเลิกการเข้าร่วมงาน และผู้ประกอบการสามารถมอบหมายให้ Agent/ล่าม/ผู้แทน เข้าร่วมงานแทน หากไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมงานด้วยตนเอง และเบิกจ่ายได้

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเห็นควรขยายกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 3 จากเดิม ปีงบประมาณ 2562-2564 เป็น ปีงบประมาณ 2562-2565 (เดือนกันยายน 2565) เพื่อขยายช่วงการสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการให้เพิ่มขึ้น เพราะงานแสดงสินค้านานาชาติหลายงานที่เคยอยู่ในแผนการเดินทางถูกเลื่อนออกไป หรืออีกหลายงานที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ไม่สามารถจัดได้ ส่งผลให้โอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการถูกจำกัด ซึ่งจะเสนอเป็นวาระการพิจารณาของการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในเดือนกรกฎาคมนี้” นายสมเด็จ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เคาะอนุมัติสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) ที่ขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศชุดล่าสุดรวมทั้งสิ้น 53 งาน มีผู้ประกอบการจำนวน 107 บริษัท วงเงินสนับสนุน 21 ล้านบาท จากยอดรวมการสนับสนุนประกอบการ SMEs ในระยะที่ 3 (ปีงบประมาณ 2562-2564) พบว่า มีการสนับสนุนไปแล้วกว่า 1,700 ราย รวมวงเงินกว่า 240 ล้านบาท โดยมีงานแสดงสินค้าที่มีมูลค่าสั่งซื้อสูงสุดของปี 2563 ได้แก่ อันดับที่ 1 งาน Supermarket Trade Show ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ด้วยในตลาดญี่ปุ่นผู้บริโภคนิยมสินค้าอาหารพร้อมรับประทานแช่แข็งและอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น ถือเป็นการเปิดโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการไทยจะได้พบผู้บริโภคจากหลากหลายประเทศ และอันดับที่ 2 งาน Winter Fancy Food Show ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในงาน คือ สินค้าในกลุ่มออร์แกนิค

ทั้งนี้ DITP ยังคงมุ่งสนับสนุนผ่านโครงการ SMEs Pro-active อย่างต่อเนื่อง เพื่อสานฝันผู้ประกอบการเอสเอ็มที่มีความพร้อม และต้องการส่งออกสินค้าไทยให้สามารถก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตพร้อมกันทั่วโลก ซึ่งสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและบริการในต่างประเทศ (Overseas Trade Fair) จะให้วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าพื้นที่    ค่าคูหา ค่าประกันภัยในงาน ค่าตกแต่ง ค่าไฟฟ้า ค่าดูแลสิ่งแวดล้อม ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างโอกาสทางการค้าและเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) หรือการพิชชิ่งโครงการ (Pitching) ซึ่งให้วงเงินสนับสนุนสูงสุด 200,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 6 ครั้ง เช่นกัน


สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลและหลักเกณฑ์โครงการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://smesproactive.ditp.go.th/ หรือ Facebook Page: SMEs Pro-active by DITP สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-507-7783 และ 02-507-7786

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ

บริษัท มิวท์ จำกัด  คุณภัทรพร โทร. 087 366 3915

 

แสดงความคิดเห็น