เริ่มแล้ว!!ค่าปรับจราจรใหม่ 155 ข้อหาคนซ้อนโดน 800 บาทไม่สวมหมวกกันน็อก

มีผลแล้ว ค่าปรับจราจรใหม่ 155 ข้อหา ไม่สวมหมวกกันน็อกปรับ 400 คนซ้อนปรับ 800

‘เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา’ เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ โดยเป็นการกำหนดค่าปรับสำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะประเภทต่าง ๆ รวมทั้งหมด 155 ข้อ โดยมีค่าปรับขั้นต่ำสุด 200 บาท ไปถึงสูงสุด 1000 บาท ซึ่งต่างจากเดิมที่จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเปรียบเทียบปรับในแต่ละข้อหา เช่น ไม่พกใบอนุญาตขับขี่ จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นข้อหาไม่สามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ได้ ปรับ 200 บาท /รถมีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นปรับ 1,000 บาท/ไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร หรือสัญญาณไฟจราจร จากเดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นปรับ 500 บาท/ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร จากเดิมปรับ 400 ถึง 1,000 บาท เป็น ปรับ 500 บาท/ไม่ขับรถตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด จากเดิมปรับ 200 ถึง 500 บาท เป็นปรับ 500 บาท/ไม่สวมหมวกกันน็อกขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ จากเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท เป็นปรับ 400 บาท และคนซ้อนไม่สวมหมวกกันน็อก จากเดิมปรับไม่เกิน 500 บาท เป็นปรับ 800 บาทสำหรับใบสั่งที่ใช้ในปัจจุบันนี้ จะใช้ไปถึงสิ้นเดือนตุลาคม จากนั้น 1 พฤศจิกายน จะเป็นใบสั่งรูปแบบใหม่ที่ผู้กระทำผิดสามารถนำไปชำระค่าปรับพื้นที่ใดก็ได้

คลิกดูประกาศฉบับเต็ม-จำนวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิด ที่นี่ !!

อ้างอิง : ราชกิจจาฯ

 

 

แสดงความคิดเห็น