อุดรฯนำผู้ประกอบการ100 ธุรกิจ ขนทัพลดราคาสินค้าทั่วไทย

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี นำผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว่า 100 ธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แสดงและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม นี้
นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี นำผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 100 ธุรกิจ ที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนส่งเสริม และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือในลำดับต้นๆ ร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายในงาน MOC Biz Club Fair 2020 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมีสินค้าราคาพิเศษให้เลือกซื้อหลากหลายรายการ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพร ของใช้ ของตกแต่งบ้าน และของที่ระลึก”
   “ภายในงานยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่ออกงาน เพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มพันธมิตรทางการค้า..ต่อยอดและขยายธุรกิจร่วมกัน โดยจัดโซนการเจรจาธุรกิจให้โดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และแผนการร่วมลงทุนกับนักลงทุนได้โดยสะดวก รวมทั้ง เปิดคลินิกให้คำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการด้านการตลาด การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการในอนาคต และการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อใช้ประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยคาดว่าหลังจบงานจะมีเงินสะพัดกว่า 5 ล้านบาท”
รมช.พณ. กล่าวต่อว่า “งาน MOC Biz Club Fair 2020 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย จัดขึ้นตามแผนฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ภายใต้คอนเซป เข้มแข็งอีกครั้ง ที่ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการฯ กลุ่มเปราะบาง ให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งโดยเร็ว ให้เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เติมเต็มทุกองค์ประกอบสำคัญในการประกอบธุรกิจ ขยายช่องทางการตลาดเพิ่มเติมให้มีความหลากหลาย รวมทั้ง ผลักดันให้ผู้ประกอบการนำการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ ทำการตลาดออนไลน์ และทำการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร โดยหวังผลให้กลุ่มผู้ประกอบการฯ เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ”
      “ทั้งนี้ แผนฟื้นฟูกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ภายใต้คอนเซป เข้มแข็งอีกครั้ง ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก คือ 1) จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าตามภูมิภาคต่างๆ 2) การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) 3) การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้าน 4) เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้นำไปประยุกต์/ปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเองและเครือข่าย และ 5) สร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบธุรกิจและขยายช่องทางการตลาดให้มีความหลากหลาย”
    “จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมซื้อสินค้าราคาพิเศษจากกลุ่มผู้ประกอบการ MOC Biz Club ที่มีให้เลือกสรรอย่างมากมาย รวมทั้ง นักธุรกิจที่ต้องการหาพันธมิตรทางการค้าเพื่อร่วมลงทุนและต่อยอดธุรกิจ โดยพบกันที่งาน MOC Biz Club Fair 2020 : พลิกวิกฤตสู่การค้า ลดราคาสินค้าทั่วไทย ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2563 นี้ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี จ.อุดรธานี ซึ่งนอกจากจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีหลากหลายรายการแล้ว ยังเป็นการให้กำลังใจและช่วยฟื้นฟูกิจการของกลุ่มผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อีกทางหนึ่งด้วย” รมช.พณ. กล่าวทิ้งท้าย
แสดงความคิดเห็น