มข.นำ‘ตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะ’บริการประชาชนพื้นที่ห่างไกล

สำนักบริการวิชาการ มข. นำตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะ “สุขศาลา” ออกให้บริการประชาชนพื้นที่ห่างไกล ลดความเหลื่อมล้ำ ประหยัดค่าใช้จ่าย

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รพ.สต.หนองกอมเกาะ จัดโครงการตรวจสุขภาพประชาชนด้วยเครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลา ณ รพ.สต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย เพื่อให้ประชาชนรู้สุขภาวะของตนเองเบื้องต้น

ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำทีม ดร.ชวิช  ศรีจันทร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยากร ออกให้บริการชุมชน “การบริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนด้วยนวัตกรรมอย่างบูรณาการด้วยตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลา” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ รพ.สต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย มี อสม. และประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการ จำนวน 100 คน เพื่อให้ประชาชนรู้จักสุขภาวะ และวางแผนด้านสุขภาพของตนเองได้

ดร.ชวิช ศรีจันทร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของลิขสิทธิ์ตู้สุขศาลา เปิดเผยว่า “ตู้ตรวจสุขภาพอัจฉริยะสุขศาลานี้ จะประกอบด้วยเซ็นเซอร์ต่าง ๆ สามารถวัดส่วนสูง น้ำหนัก เบาหวาน ความดัน ตรวจปอด ตรวจหัวใจ และเครื่องนี้ยังสามารถตรวจจับปริมาณแก๊สในลำไส้ อันเป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้ได้ด้วย หลังจากตรวจเสร็จแล้วเครื่องจะเก็บข้อมูล เป็นฐานข้อมูลสุขภาพ และมีแอพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) คัดกรองเป็นเบื้องต้น ก่อนส่งให้แพทย์วินิจฉัย และส่งต่อการรักษาต่อไป”

  

แสดงความคิดเห็น