หน.พรรคพลังท้องถิ่นไทเสนอรัฐฯหวยใต้ดิน/โต๊ะบอล/คาสิโน่ ถูกกฏหมายแบ่งกำไรแก้ไขหนี้สินชาวนา

#จะเป็นไปได้ไหม?“หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท” ชูหวยใต้ดิน โต๊ะบอล คาสิโน ให้รัฐบาลทำถูกต้องตามกฎหมาย แบ่งกำไรไปใช้หนี้สินให้ชาวนา
วันที่ 27 ส.ค.63 . ที่สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) ได้จัดประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงการทำงานของพรรคที่ผ่านมาต่อสมาชิกและกำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคในส่วนที่ขาดหายไปเพื่อผลักดันคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารงานพรรคให้ก้าวหน้าขึ้น พร้อมแถลงจุดยืนของพรรคในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับ 2560 ว่า ขอแสดงจุดยืนอีกครั้งว่า เราจะปกป้องสถาบันอย่างสุดชีวิต อะไรที่อยู่ตรงข้ามสถาบันเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ทั้งชีวิตจะไม่ยอมให้สถาบันของเราเสียหาย
นายชัชวาลล์ คงอุดม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) กล่าวว่า ที่ประชุมพรรคได้นำเสนอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินและการสนับสนุนต้นทุนการประกอบอาชีพประชาชนโดยขอแบ่งสัดส่วนรายได้สลากกินแบ่งมาช่วยประชาชนและจะเสนอให้นำหวยใต้ดิน โต๊ะบอล คาสิโน ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและดำเนินงานโดยรัฐเพื่อสร้างรายได้ก้อนใหม่ของประเทศ เพื่อนำมาการแก้ปัญหาหนีสิ้น และสนับสนุนต้นต้นการประกอบอาชีพของประชาชน นอกจากนี้พรรคขอเสนอให้รัฐบาลใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้านนายชื่นชอบ คงอุดม โฆษกพรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่า พรรคเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 โดยสนับสนุนให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร) จำนวน 200 คน ได้แก่ ตัวแทนจากการเลือกตั้งใน 77 จังหวัด กลุ่มวิชาชีพ นักศึกษา และตัวแทนจากพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสภา พรรคละ 1 คน เพราะทุกคนเป็นตัวแทนของประชาชน ไม่ว่าพรรคเล็กพรรคใหญ่ก็เป็นตัวแทนของประชาชน รวมทั้งหัวใจสำคัญของการก่อตั้งพรรค คือ การดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นสถาบันหลักของชาติ พรรคจึงไม่ร่วมสังฆกรรมกับพรรคการเมือง หรือการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เกี่ยวกับข้องกับหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์

นายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท กล่าวว่า พรรคอยากเสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยบรรจุหมวดว่าด้วยเรื่องการปกครองท้องถิ่น โดยมีการกระจายอำนาจท้องถิ่นอย่างเข้มข้น ที่ให้ทั้งอำนาจ และงบประมาณ ที่เป็นสัดส่วนเหมือนเช่น ปี 2540 คือ 35 เปอร์เซ็นต์ แต่วันนี้ท้องถิ่นได้เพียง 29.50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่เป็นธรรมกับท้องถิ่นที่รับภาระอยู่ เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณผ่านกระทรวงมากเกินไป แต่ท้องถิ่นได้น้อยมาก ไม่มีความเป็นธรรม เพราะท้องถิ่นต้องดูแลกลุ่มเปราะบาง คนจน และกลุ่มคนว่างงาน ซึ่งถือเป็นนโยบายของพรรค ที่จะไปต่อสู้กับวิปรัฐบาลต่อไป

“อย่างไรก็ตาม พรรคพลังท้องถิ่นไท ได้ร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ก็พร้อมที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกับรัฐบาลอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นมารยาททางเมือง และแนวทางขงอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาล ก็เห็นตรงกับพรรค มีบางประเด็นที่เห็นต่าง แต่ไม่ใช้สาระสำคัญที่จะไปต่อสู้กัน” นายโกวิทย์กล่าว

แสดงความคิดเห็น