เลยฮึดสู้จัดถนนโคมไฟไทดำ ฟื้นการท่องเที่ยวหลังโควิด-19

เลยฮึดสู้จัดถนนโคมไฟ ฟื้นการท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ผนวกวัฒนธรรมไทดำเสริมจุดขาย

รายงานข่าวแจ้งว่าที่ศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ร่วมกับชุมชมบ้านนาป่าหนาด ได้รวมกันจัดกิจกรรมถนนโคมไฟไทดำ…ซื้อของถิ่น กินจุ๊บผัก สัมผัสวิถีไทดำ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวของชุมชนไทดำอีกครั้ง ภายหลังจากการเกิดวิกฤติการณ์โควิด – 19

นายธรรมนูญ ภาคธูป เผยว่า การจัดกิจกรรมถนนโคมไฟไทดำ…ซื้อของถิ่น กินจุ๊บผัก สัมผัสวิถีไทดำ เป็นความร่วมมือระหว่าง อพท.และศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำ ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทาง โปรแกรมการท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมสิ่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว โดยชุมชน ในเส้นทาง Romantic Route และ นาคี Route ซึ่งชุมชนไทดำ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย มีลักษณะที่โดดเด่น ทั้งในด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต อาทิ อาหาร การแต่งกาย และภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงอุปนิสัยของคนในท้องถิ่นที่ยังคงวิถีอัตลักษณ์ของตน นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ดังนั้น กิจกรรมในวันนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนไทดำอีกครั้ง ภายหลังจากการเกิดวิกฤติการณ์โควิด – 19 ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชน โดยภายในงานได้จัด กิจกรรมถนนโคมไฟไทดำ และได้รวบรวมวิถีชีวิตของชาวไทดำ เข้ามาเป็นองค์ประกอบ ทั้งอาหาร การแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ ของฝาก ของที่ระลึกของชุมชน ศิลปะการแสดง และการละเล่นที่จะทำให้นักท่องเที่ยว และผู้ร่วมงานทุกท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนไทดำมากยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ชุมชนไทดำบ้านนาป่าหนาด คนเชื้อสายไทดำ หรือ ไททรงดำ หรือ ไทโซ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้ามาตั้งถิ่นฐานในหมู่บ้านนาป่าหนาดแห่งนี้ และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณี การแต่งกาย อาหาร ภาษาพูดและภาษาเขียนของชาวไทดำ และภายในงานที่จัดขึ้นรอบศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำ บ้านเรือนภายในชุมชน ต่างประดับโคมไฟรูปหัวใจ “ตุ้มนกตุ้มหนู” เป็นไปอย่างสวยงามและยังเป็น เครื่องรางที่ชาวไทดำเชื่อว่า สามารถช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป

 

แสดงความคิดเห็น