ทน.ขอนแก่น หนุนใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพในครัวเรือน

ทน.ขอนแก่นหนุน ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 อบรมการใช้-ผลิตสมุนไพรในครัวเรือนดูแลสุขภาพเบี้ยงต้น
วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ณ ที่ทำการชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมการใช้และการผลิตสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพในครัวเรือน” ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 โดยมี นายกฤษฏ์ สว่างไสว ดร.โกเมน กันตวธีระ และนายฤทธิรงค์ พจนานุกิจ ประธานชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 พร้อมกับมีประชาชนชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 ร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนบุคลากรจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น สาขามิตรภาพ ด้านการแพทย์สมุนไพร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้
สำหรับ “โครงการส่งเสริมการใช้และการผลิตสมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพในครัวเรือน” ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้และการปลูกสมุนไพรในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพิ่มทางเลือกในการใช้สมุนไพรดูแลสุขภาพ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร โดยโครงนี้ ผ่านการสนับสนุนจาก กองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น
แสดงความคิดเห็น