อุดรฯปังรุกตั้ง‘ศูนย์แสดงสินค้าเวียดนาม’แห่งแรกของประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย เปิดศูนย์การแสดงสินค้าเวียดนามที่จังหวัดอุดรธานี พัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าเวียดนาม 

ที่วีที แหนมเนืองคอมมูนิตี้ สาขาบ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี นายหว่าง หง็อก เซิน กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น นายจิ่งกาวเซิน นายกสมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวแสดงความยินดีและเปิดศูนย์การแสดงสินค้าเวียดนาม โดยมีนายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางอมรรัตน์ เลิศรัตนชฎาพร ประธานชมรมนักธุรกิจชาวไทยเวียดนามจังหวัดอุดรธานี และสมาชิกชมรมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจากทั่วประเทศ ร่วมงาน

นายทอง กุลธัญวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อปฏิบัติตามโครงการของนายกรัฐมนตรีประเทศเวียดนาม ที่เชิญชวนชาวเวียดนามอาศัยอยู่ต่างประเทศ ร่วมแนะนำบริโภคสินค้า และพัฒนาช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าเวียดนามอยู่ต่างประเทศ ในช่วงปี 2563-2567 สถานกงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น จึงร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย เปิดศูนย์การแสดงสินค้าเวียดนาม ณ วีทีแหนมเนือง คอมมูนิตี้ สาขาบ้านจั่น อุดรธานี เป็นต้นแบบในการสื่อโฆษณาแนะนำสินค้าเวียดนามที่มีคุณภาพ ถึงชาวไทยเชื้อสายเวียดนามและผู้บริโภคชาวไทย เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้ประกอบการ ในประเทศเวียดนามและประเทศไทย ในความร่วมมือทุกๆ ด้านของทั้งสองประเทศ

หลังเปิดศูนย์การแสดงสินค้าเวียดนามในครั้งนี้ ทางสมาคมฯ มีโครงการต่อเนื่องในการเปิดศูนย์การแสดงสินค้าเวียดนามในทุกจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามอาศัยอยู่ เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนสินค้าและการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศ จึงขอบคุณความช่วยเหลือและความอำนวยความสะดวกของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดอุดรธานี

 นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้ จะทำให้คนของประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสินค้า แลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนทางด้านท่องเที่ยว ซึ่งทางจังหวัดก็พยายามที่จะมีการเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งระหว่างกันและกัน หวังว่าการเปิดศูนย์ฯ ครั้งนี้จะเพิ่มมูลค่าของการส่งออก การแลกเปลี่ยนสินค้า และสินค้าโอท็อปของจังหวัดอุดรธานีก็น่าจะได้มีโอกาสเผยแพร่ให้กับพี่น้องประเทศเวียดนามเช่นกัน

   นายหว่าง หง็อก เซิน กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การเปิดศูนย์การแสดงสินค้าเวียดนามในครั้งนี้ ทุกท่านจะได้พบกับสินค้าอันมีชื่อเสียงและมีคุณภาพของประเทศเวียดนาม อีกทั้งยังสามารถเลือกชมเลือกซื้อได้ ก็ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมนักธุรกิจไทยเวียดนามแห่งประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือไทยเวียดนามมีอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดศูนย์ฯ ขึ้นที่นี่

แสดงความคิดเห็น