มข.อันดับ 1 อีสาน/ 3 ของประเทศด้านการสอน

รายงานข่าวแจ้งว่าวันที่ 8 ก.ย. 63 แฟนเพจ “Khon Kaen University” ได้เปิดเผยว่า TOP10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย ด้านการสอน (Teaching) จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE World University Rankings 2021 (3 ก.ย.63) สำหรับเกณฑ์ในการวัดด้าน Teaching (คะแนนด้านนี้รวม 30% ) ประกอบด้วย
– Teaching (the learning environment): 30%
– Reputation survey: 15%
– Staff-to-student ratio: 4.5%
– Doctorate-to-bachelor’s ratio: 2.25%
– Doctorates-awarded-to-academic-staff ratio: 6%
– Institutional income: 2.25%
แสดงความคิดเห็น