เวียดนามไฟเขียวนำเข้าหมูครั้งประวัติศาสตร์ ไทยได้อานิสงส์แล้ว4.7ล้านตัว

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(สคต./ทูตพาณิชย์) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลสื่อของเวียดนามว่า ข้อมูลของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (MARD) ระบุว่า การขยายพันธุ์สุกรอย่างมีประสิทธิภาพและการนำเข้าสุกร แช่แข็งและสุกรมีชีวิตเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาสุกรมีชีวิตในเวียดนามลดลง

ตามรายงานของกระทรวงเกี่ยวกับอุปทานเนื้อสุกรที่ส่งถึงรัฐบาล กระทรวงฯ คาดการณ์ว่า เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 3 อุปทานเนื้อสุกรจะเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรในประเทศมีเสถียรภาพขณะนี้เวียดนามได้อนุญาตให้บริษัทต่างชาติ 24 ประเทศ ส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกไปยังเวียดนามได้(้เวียดนามมีโรคอหิวาต์ระบาดในหมู ทำให้ผลผลิตเสียหายมาก) ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 800 บริษัท จาก 19 ประเทศสามารถส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรไปยังเวียดนามได้

ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2563 เวียดนามนำเข้าเนื้อสุกรมากกว่า 93,248 ตัน ส่วนใหญ่มาจากแคนาดา เยอรมนีโปแลนด์ บราซิล สหรัฐอเมริกา สเปน และรัสเซีย โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 223 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562

กระทรวงฯ อนุญาตให้มีการนำเข้าสุกรมีชีวิตจากประเทศไทย เพื่อชำแหละเป็นอาหาร ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ซึ่ง ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 พบว่ามีสถานประกอบการของเวียดนามประมาณ 36 แห่งที่จดทะเบียนสำหรับการกักกันสุกรมีชีวิตกว่า 4.7 ล้านตัวนำเข้าจากไทย โดยจำนวนนี้รวมทั้งสุกรมีชีวิต 75,334 ตัว สำหรับการชำแหละ(ที่เหลือเป็นลูกหมูเพื่อการเลี้ยง)

แสดงความคิดเห็น