โคราชฟิตจัดชูนิทรรศการ‘ศิลป์อีสาน’รองรับเจ้าภาพงานศิลปะระดับโลกปี’64

มทร.อีสาน ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ร่วมสมัย “ศิลป์อีสาน”ณ หอศิลป์ตะโกราย มทร.อีสาน นครราชสีมา เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale, Korat 2021 อย่างยิ่งใหญ่ในปี 2564 นี้ 

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ผศ.พงศ์ทร สาตรา รองธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มทร.อีสาน ได้ร่วมกล่าวต้อนรับประธานในพิธี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ หอศิลป์ตะโกราย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา ในการจัดงานนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ร่วมสมัย “ศิลป์อีสาน” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดนครราชสีมา) ซึ่งจัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายศิลปินภาคอีสานด้านทัศนศิลป์ให้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยนำศิลปวัฒนธรรมของอีสานมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน สร้างให้เกิดมูลค่า คุณค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมอีสาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างจิตสำนึกรักและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองได้ อีกทั้งเป็นการเตรียมพร้อมสู่การเป็นโคราชเมื่อแห่งศิลปะ ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale, Korat 2021 อย่างยิ่งใหญ่ในปี 2564 นี้

ทั้งนี้มีการจัดแสดงผลงาน ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 ณ หอศิลป์ตะโกราย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน งหวัดนครราชสีมา โดยผู้สนใจเข้าชมผลงานดังกล่าว สามารถเข้าชมได้ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 น. – 16.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

แสดงความคิดเห็น