อีสานผงาดมีสินค้า OTOP มากสุดในไทย

อีสานสานผงาดมีสินค้า OTOP มากที่สุดในไทย แต่รายได้ยังน้อยเมื่อเทียบสัดส่วนรายจังหวัด เชื่อโอกาสทองผู้ประกอบการ

รายงานข่าวแจ้งว่า ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “โอกาสทอง… OTOP ไทย” ว่า ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์จากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ภาครัฐได้มีนโยบายสนับสนุนตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งนับเป็น “โอกาสทอง” ของกลุ่มผลิตสินค้า OTOP ที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวไทยเป็นหลัก แต่จะคว้าโอกาสที่เข้ามาเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้มากและมั่นคงขึ้น ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับรูปแบบและพฤติกรรมของลูกค้าและการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป

โดยกลุ่มจังหวัดที่มีจำนวน OTOP เยอะกลับมีรายได้จากการขายสินค้าไม่มากนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะยอดขายสินค้า OTOP กระจุกตัวในจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นหลัก ซึ่งจังหวัดที่มีสินค้า OTOP มากที่สุดในประเทศไทยคือ จ.อุบลราชธานี จำนวน 755 รายการ สร้างรายได้ 623.5 (พันบาท/เดือน/ร้าน) จ.บุรีรัมย์ จำนวน 650 รายการ สร้างรายได้ 300.8 (พันบาท/เดือน/ร้าน) จ.สุรินทร์ จำนวน 644 รายการ สร้างรายได้ 355.7 (พันบาท/เดือน/ร้าน) จ.เชียงใหม่ จำนวน 600 รายการ สร้างรายได้ 2,035.8 (พันบาท/เดือน/ร้าน) จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 598 รายการ สร้างรายได้ 677.7 (พันบาท/เดือน/ร้าน)

อย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตเรื่องรายได้จากการขายภายในประเทศระหว่างปี 2015-2019 มีอัตราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็น ผลิตภัณฑ์จากกล้วย  น้ำพริก ผลิตภัณฑ์จากหมู ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอกาสคือ ผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครง และ แมคคาเดเมียราชาแห่งถั่ว สำหรับสินค้าที่ขายดีในแพลทฟอร์มออนไลน์ คือ น้ำผึ้ง ลำไยอบแห้ง หมูแผ่น แชมพูสมุนไพร งานปั้นเซรามิก ฯลฯ (โปรดดูภาพประกอบ)

แสดงความคิดเห็น