โคราชฟื้นท่องเที่ยวจัดวิ่ง ‘ใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า’กระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน

นครราชสีมา ร่วมกับ กฟผ. จัดงานวิ่ง “Happy Night Moonshine Run Loifaa” วิ่งปลอดภัย รักษาระยะห่าง ชมวิวหลักล้านของทุ่งกังหันลมและเขาอีโต้เอกลักษณ์ของที่ราบสูงโคราช ฟื้นฟูการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน

วันนี้ (5 กันยายน 2563) นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวิ่งตามเส้นทางธรรมชาติ “Happy night Moonshine Run Loifaa หรือ งานวิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2563 ณ อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. นายชฎาลม วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา นายธนิต จิตละมัย ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นายสุริยา ค้าสบาย สาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา พล.ต.ต.ดิเรก ปลั่งดี ผู้ทรงคุณวุฒิตำรวจ และนักวิ่งชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศเข้าร่วมงานคับคั่ง

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้รับการประกาศเป็นเมืองกีฬา Sport City โดยใช้กีฬาเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความสุขให้แก่สังคม สร้างภาพลักษณ์ต่อนานาประเทศ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มีเงินหมุนเวียนในระบบธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดไปสู่สากลด้วยกลไกทางการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนั้น จังหวัดนครราชสีมา โดย กกท. ร่วมกับ กฟผ. จึงจัดงาน “วิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” เพื่อส่งเสริมให้ผู้รักสุขภาพชาวไทยจากทั่วทั้งประเทศ ได้มีโอกาสวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายของรัฐบาล สามารถประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ความหลากหลายของชาติพันธุ์ วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นของชาวนครราชสีมาให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น นอกจากนี้เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย ผู้จัดงานได้ขอความร่วมมือให้ผู้ร่วมงานและนักวิ่งร่วมกันรักษากติกาการวิ่งด้วยการวิ่งรักษาระยะห่าง และสวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งก่อนและหลังการวิ่ง

นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. กล่าวว่า “วิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” เป็นงานวิ่งในรูปแบบ New Normal และเป็นงานวิ่งกลางคืนครั้งแรกที่จัดขึ้น ณ อ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โดยใช้สนามวิ่งเดียวกับ “งานโคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า” ที่สร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งทั่วประเทศมาแล้ว ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่างพักน้ำตอนบนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และวิวหลักล้านของทุ่งกังหันลม เบื้องหลังเป็นเขาเควสตาหรือเขาอีโต้ เอกลักษณ์ของที่ราบสูงโคราชซึ่งเป็นจุด UNSEEN ที่องค์การยูเนสโก้เตรียมนำขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลก เสน่ห์ของงานครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานไม่เพียงแต่จะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามช่วงกลางวัน แต่ยังมีโอกาสได้ชมพระอาทิตย์ยามเย็นลาลับขอบฟ้า ชมพระจันทร์ยามค่ำคืนอย่างใกล้ชิดบนยอดเขายายเที่ยง และชมวิวแสงไฟถนนมอเตอร์เวย์ยามค่ำคืนที่สวยงามอีกด้วย

สำหรับ “งานวิ่งใต้แสงจันทร์ลอยฟ้า” จัดขึ้นโดยคำนึงถึงนโยบายด้านความปลอดภัยตามวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ หรือ New Normal โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 วัน และจำกัดจำนวนนักวิ่งให้เข้าร่วมงานวันละ 500 คน เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ร่วมงาน มีจุดลงทะเบียน จุดจ่ายเจลแอลกอฮอล์ และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน สำหรับนักวิ่งจะได้รับอุปกรณ์เซ็นเซอร์แจ้งเตือนหากวิ่งเข้าใกล้กันในระยะ 1 เมตร ด้านอาหารและน้ำดื่มใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัส ซึ่งกำหนดให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และอบอวลไปด้วยรอยยิ้มของผู้ที่มาร่วมวิ่ง มาอุดหนุนอาหารเครื่องดื่ม สินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จำหน่ายภายในงาน ‘อิ่มท้อง’ และยัง ‘อิ่มใจ’ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน พร้อมปิดท้ายด้วยความสนุกของการแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรี ‘ปีปทองบันเทิงศิลป์’ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มาร่วมสร้างสีสัน มอบความสุขให้กับผู้ร่วมงานทุกคน นับว่าเป็นงานวิ่งที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ และเต็มอิ่มไปด้วยความสุข สนุก ประทับใจ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามในยามค่ำคืน

แสดงความคิดเห็น