ชาวหอรู้ยัง?ห้ามเก็บค่าน้ำ-ไฟแพงเกินจริงค่าเช่าล่วงหน้าห้ามเกิน1เดือน

บังคับใช้แล้ว!!ห้ามหอพักเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน เก็บค่าน้ำ-ค่าไฟ แพงเกินจริง ฝ่าฝืนโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท
 เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนถึงทุกหอพักห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน และห้ามเก็บค่าน้ำค่าไฟแพงเกินความเป็นจริง ฝ่าฝืนมีโทษทางกฎหมาย ระบุรายละเอียดว่า
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ์ เช่น การเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้า การคิดราคาค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และการแจ้งยกเลิกสัญญาเช่า หากผู้ประกอบการไม่ปรับสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเข้าไปยัง สคบ.ได้ผ่านสายด่วน 1166 โดยมีบทลงโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับต่อสัญญา 1 ฉบับ
โดยภาครัฐจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากที่ผ่านมามีหอพักหลายแห่งเก็บค่าใช้จ่ายเกินราคาในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงมาก
สำหรับประกาศฉบับดังกล่าว มีรายละเอียดสำคัญ เช่น การกำหนดให้ผู้ประกอบธุกิจต้องเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าตามจริงที่หน่วยงานทั้ง 2 แห่งกำหนดไว้ ผู้ประกอบการสามารถเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน และผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ก่อนสิ้นสุดสัญญาเช่าซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน
แสดงความคิดเห็น