ผู้ว่าฯโคราชยอมถอย!!ตั้ง อ.สุรนารี – อ.หนองน้ำใส หลังชาวบ้านมีมติไม่เอาด้วย

ผู้ว่าฯ โคราช ยอมถอยตั้งอำเภอสุรนารี และอำเภอหนองน้ำใส หลังชาวบ้านลงประชามติไม่เอาด้วย แต่ยังเดินหน้าตั้งอำเภอใหม่เพิ่มอีก 2 อำเภอให้แล้วเสร็จในปี 65

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีที่นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มีแนวความคิดที่จะให้มีการจัดตั้งอำเภอขึ้นมาใหม่ 4 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอวังกระทะ แยกออกมาจากอำเภอปากช่อง, อำเภอห้วยบง แยกมาจากอำเภอด่านขุนทด, อำเภอหนองน้ำใส แยกมาจากอำเภอสีคิ้ว และอำเภอสุรนารี แยกมาจากอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีประชาคมชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งมีการลงประชามติว่าพร้อมที่จะแยกตัวมาจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่หรือไม่

ล่าสุด วันที่ 11  กันยายน 2563 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า หลังจากที่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดเวทีประชาคมของชาวบ้านในพื้นที่ที่จะเสนอให้แยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่ ก็ปรากฏว่า มีชาวบ้าน 2 ตำบล คือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว และตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา ลงประชามติเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่จะแยกตัวออกมาจัดตั้งเป็นอำเภอใหม่ ดังนั้นเรื่องการจัดตั้งอำเภอหนองน้ำใส และอำเภอสุรนารี เป็นอันต้องยุติยกฐานะจากตำบลเป็นอำเภอไป แต่ทางจังหวัดนครราชสีมา ก็จะยังเดินหน้ายกฐานะ 2 ตำบล คือ ตำบลวังกระทะ อำเภอปากช่อง และตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จัดตั้งเป็นอำเภอวังกระทะ และอำเภอห้วยบงต่อไป โดยจะให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 นี้.

นายสมยศ รัตนปริยานุช นายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี เปิดเผยว่า การทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และลงประชามติในเบื้องต้นครั้งนี้ ตนเองก็พยายามชี้แจงถึงข้อดี ข้อเสีย ในการจัดตั้งอำเภอขึ้นมาใหม่ ซึ่งข้อดีก็คือจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปติดต่อราชการ และการพัฒนาจะมีมากขึ้นในอนาคต แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ลงมติไม่เห็นด้วย เพราะอยากจะอยู่เป็นชาวอำเภอเมืองนครราชสีมาต่อไป ซึ่งมีความภาคภูมิใจมากกว่าอยู่ต่างอำเภอ โดยทางเทศบาลตำบลสุรนารี ก็จะส่งข้อคิดเห็นต่าง ๆ และผลการลงประชามตินี้ไปให้ทางจังหวัดนครราชสีมารับทราบ เพื่อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป

นายสุชาติ วาดโคกสูง ผู้ใหญ่บ้านราชสีมา หมู่ที่ 1 ต.สุรนารี เปิดเผยว่า เหตุผลที่ชาวบ้านลงมติไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวมาตั้งเป็นอำเภอสุรนารีนั้น ก็เพราะเห็นว่าปัจจุบันในพื้นที่มีการตัดถนนหลายสาย เข้าถึงหมู่บ้าน ชุมชน สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองได้สะดวกสบายแล้ว อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะออกไปจากอำเภอเมืองด้วย เพราะเห็นว่าการได้อยู่ในอำเภอเมืองคือความเจริญกว่าต่างอำเภอ ส่วนการติดต่อราชการ ปัจจุบันก็ทำผ่านออนไลน์และโทรศัพท์มือถือได้เกือบหมดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อถึงสำนักงานอำเภอเหมือนในอดีต ซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำประชามติของชาวบ้านเอง โดยตำบลสุรนารี มีประชากรมากที่สุดกว่าทุกตำบลที่ขอแยกตัวออกมาตั้งอำเภอสุรนารี ดังนั้นในส่วนของตำบลโคกกรวด ตำบลไชยมงคล และตำบลธงชัยเหนือ รวมกันก็ทำให้ประชากรไม่เข้าเกณฑ์การจัดตั้งอำเภอใหม่แน่นอน.

แสดงความคิดเห็น