แบงก์ชาติยกระดับช่วยเหลือลูกหนี้ให้ได้รับการบริการทางการเงินที่เหมาะสม

แบงก์ชาติยกระดับการกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม พร้อมกำชับผู้ให้บริการทางการเงินดูแลลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 อย่างเหมาะสม


แบงก์ชาติได้ปรับปรุงประกาศ การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (market conduct) ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของผู้ให้บริการทางการเงินมากขึ้น รวมทั้งขยายการกำกับดูแลให้ครอบคลุมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทบริหารสินทรัพย์ และนาโนไฟแนนช์ ด้วย โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา
.
โดยประกาศ market conduct ฉบับใหม่นี้ เพิ่มแนวทางการนำหลักเกณฑ์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้ให้บริการทางการเงินแต่ละประเภท รวมทั้งปรับปรุงให้มีความชัดเจนมากขึ้นในทางปฏิบัติ โดยเพิ่มตัวอย่างที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในการให้บริการทางการเงิน รายละเอียดที่ https://bit.ly/3hi2kOv
.
ทั้งนี้ หากใครได้รับบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของแบงก์ชาติ
? โทร.1213 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือ
? www.1213.or.th ตลอด 24 ชั่วโมง
.
สำหรับกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ได้ สามารถส่งคำร้องมาที่ ? ทางด่วนแก้หนี้ www.1213.or.th/App/DebtCase ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่นกันครับ

#แบงก์ชาติ #การกำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม #MarketConduct #ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน #ทางด่วนแก้หนี้

แสดงความคิดเห็น