หมอตี๋’ดันศูนย์แพทย์วัดหนองแวงฯพัฒนาเป็นคลินิกลดการแออัดใน รพ.ขอนแก่น

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง ให้พัฒนาเป็นคลินิกลดการแออัดใน รพ.ขอนแก่น
วันที่ 14 ก.ย. 63ณ ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง จ.ขอนแก่น ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภาพรวมหน่วยบริการปฐมภูมิเขตชุมชนเมือง โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ
โดย พญ.รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง ผอ.รพ.ขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมมิกาวาส ได้บรรยาย “สรุปผลการดำเนินงานภาพรวม เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) โรงพยาบาลขอนแก่น และ นพ.นิทิกร สอนชา นายแพทยืชำนาญการพิเศษ รพ.ขอนแก่น บรรยาย “สรุปผลการดำเนินงานศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โดย รพ.ขอนแก่นดำเนินกิจกรรมในศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุ ร่วมกับ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จิตแพทย์ พยาบาลเวชกรรมสังคม พยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ และเชื่อมโยงการส่งต่อดูแลระดับสูงในโรงพยาบาลขอนแก่น โดยเทศบาลนครขอนแก่น ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรด้านสวัสดิการทางสังคมงบประมาณและการพัฒนา เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ ครอบคลุมพื้นที่ประชากรในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและอ.เมืองขอนแก่น ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ และด้านสวัสดิการทางเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันมีผู้สูงอายุมาใช้บริการเฉลี่ยวันละ 80 ราย/วัน 1,800 ราย/ เดือน และเกือบ 20,000 ราย/ ปี โดยเป็นผู้สูงอายุในกลุ่มสุขภาพดีร้อยละ 40, กลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยร้อยละ 25 ,กลุ่มมีโรคเรื้อรังร้อยละ 30,และกลุ่มพึ่งพาร้อยละ 5 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงของสมองด้านความคิดความจำบกพร่องระยะต้น ซึ่งเป็นกลุ่มจำเป็นที่จะต้องได้รับการฟื้นฟู เพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม
 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้เรามาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานภาพรวมหน่วยบริการปฐมภูมิเขตชุมชนเมือง ศูนย์แพทย์วัดหนองแวงพระอารามหลวง เครือข่ายบริการสุขภาพ (CUP) รพ.ขอนแก่น เพราะเป็นนโยบายลดการแออัดของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ รพ.ขอนแก่น ดังนั้นจะต้องมีคลินิกรอบเมืองเพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายลดเรื่องของการอัดแบบ new normal คือการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยออกเป็นเขียวเหลืองแดง อันนี้เป็นนโยบายที่กระทรวงทำทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตามเรากำลังดูว่านโยบายแบบ new normal จะต้องคู่กันไปกับนโยบายหลักก็คือว่าวิธีใหม่ที่เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการผู้ป่วยนอกจากการจัดกลุ่มผู้ป่วยก็ต้องมีห้องแยกตั้งแต่ห้องฉุกเฉินห้องเย็นตั้งแต่ผ่าตัดทั้งหมดจะนำไปสู่การที่เราจะต้องดำเนินนโยบายเรื่องของความปลอดภัยของผู้มีโรคติดเชื้อทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
แสดงความคิดเห็น