ขอนแก่นจับมือบ้านปูเน็กซ์สร้างเมืองพลังงานสะอาด (smart environment)

ขอนแก่นจับมือบ้านปูเน็กซ์สร้างเมืองพลังงานสะอาด (smart environment) ต้นแบบภูมิภาค

เวลา 10.00 น. วันที่ 16 ก.ย. 63 ณ ห้องประชุมโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายพัฒนาเมืองขอนแก่น ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการสมาร์ทซิตี้ (smart city) ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้ร่วมเป็นสักขีพยานมากกว่า 50 คน

นายกมลพงษ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้า จ.ขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้มีการดำเนินโครงการสมาร์ทซิตี้ โดยได้รับความมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ และภาคประชาชน ด้วยดีมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่ตนได้เข้ามารับไม้ต่อเป็นประธานหอการค้าจากประธานท่านอื่นๆนั้น ตนก็ยินดีที่จะขับเคลื่อนขอนแก่นให้เป็นเมืองอัจริยะดังที่คนทุกคาดหวังไว้

ในวันนี้จังหวัดขอนแก่นมีภาคีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบริษัทซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานสะอาดอื่นๆ ในระดับอินเตอร์เนชั่นเนลอย่าง บจก.บ้านปูเน็กซ์ นับได้ว่าเป็นเกียรติของชาวขอนแก่นที่ได้รับความกรุณามาช่วยขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่นให้เข้าใกล้การเป็นเมืองสมาร์ทเอนวิรอนเมนท์

ด้าน นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.บ้านปูเน็กซ์ ได้กล่าวถึงที่มาและเหตุผลทำไมถึงเลือกจังหวัดขอนแก่น ว่า บ้านปูเน็กซ์ได้ดำเนินโครงการพัฒนาโครงการทางด้านพลังงานทั้งในระดับภูมิภาคกว่า 10 ประเทศ และในสหรัฐอเมริกา พร้อมกับมีการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีสร้างอาคารพลังงานสะอาดเต็มรูปแบบและประสบผลสำเร็จด้วยดี

การเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่พัฒนาโครงการพลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นเป็นเพราะมองเห็นว่าจังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพโดยเฉพาะความร่วมของภาคส่วนต่างๆที่มีโอกาสจะพัฒนาโครงการจากระดับหน่วยงานเป็นระดับพื้นที่จังหวัดหรือเทศบาลได้ ตนหวังว่าหลายโครงการที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นจะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่

สำหรับนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นถูกขนานนามว่าเป็นจังหวัดที่มีความร่วมมืออย่างมากในการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าความร่วมมือแบบนี้คือ “ขอนแก่นโมเดล” ทุกภาคส่วน/หน่วยงานให้เกียรติซึ่งกันและกันและมีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันจึงเป็นจังหวัดหนึ่งที่นับได้ว่ามีความสามัคคีกันในทุกๆ ด้าน

ตนมีความปรารถนาว่าวันหนึ่งขอนแก่นจะเป็นเมืองที่พัฒนาควบคู่ไปกับการเป็นเมืองที่ผู้คนไม่มีความขัดแย้งกัน หากเมืองพัฒนาด้านโครงสร้างแต่ผู้คนขัดแย้ง จะไม่สามารถสร้างเมืองที่น่าอยู่และเป็นสุขได้

“การเข้ามาของบจก.บ้านปูเน็กซ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติถึงระดับนานาชาติ จะเป็นอีกหนึ่งพลังที่จะช่วยชาวขอนแก่นให้เป็นเมืองที่มีพลังงานสะอาดใช้ ผมยกตัวอย่างค่าไฟฟ้าจากใช้บำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาล เฉลี่ยนเดือนละ 3-4 ล้านบาท ในอนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านบาท หากไม่เริ่มโครงการใช้พลังงานทางเลือกเทศบาลนครขอนแก่นคงจะแบกรับภาระไม่ไหว ผมขอขอบคุณบจก.บ้านปูที่เลือกขอนแก่น”

นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว จังหวัดขอนแก่นมีความพร้อมอย่างมากในการพัฒนาตัวเทศบาลนครขอนแก่นและพื้นที่อำเภอรอบนอกทั้ง 6 อำเภอ ตนในฐานะตัวแทนจังหวัดขอนแก่นขอขอบคุณ บจก.บ้านปูเน็กซ์ที่เล็งเห็นศักยภาพขอนแก่นและมาร่วมมือทำข้อตกลงพัฒนาสมาร์ทอินวิรอนเมนท์ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการก้าวสู่ขอนแก่นสมาร์ทซิติ้ในลำดับต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น