อีสานขึ้นTOP เขาใหญ่/ป่าหินงาม/ตาดโตน/ภูกระดึงติดอันดับยอดฮิตนทท.แห่ชม

ข้อมูลจากสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ระบุสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าไปอุทยานแห่งชาติของปี 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวถึง 1,019,276 คน โดยพบว่าอุทยานที่มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม

10 อันดับแรก ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีพื้นที่ครอบคลุม 11 อำเภอ 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี นครนายก และสระบุรี มีนักท่องเที่ยว จำนวน 181,307 คน 2.อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง มีนักท่องเที่ยว จำนวน 54,775 คน3.อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ มีนักท่องเที่ยว จำนวน 49,351 คน 4.อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ เพชรบูรณ์ เลย และพิษณุโลก มีนักท่องเที่ยว จำนวน 31,046 คน 5.อุทยานแห่งชาติตาดโตน จ.ชัยภูมิ มีนักท่องเที่ยว จำนวน 30,801 คน 6.อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี มีนักท่องเที่ยวจำนวน 27,669 คน7.อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย มีนักท่องเที่ยว จำนวน 27,236 คน 8.อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี มีนักท่องเที่ยว จำนวน 26,982 คน 9.อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง มีนักท่องเที่ยวจำนวน 24,201 คน 10.อุทยานแห่งชาติคลองลาน จ.กำแพงเพชร มีนักท่องเที่ยวจำนวน 23,179 คน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่เปิดให้บริการจำนวน 12 แห่ง ได้แก่ 1.อุทยานแห่งชาติสิมิลัน จ.พังงา 2.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา 3.อุทยานแห่งชาติออบขาน จ.เชียงใหม่ 4.อุทยานแห่งชาติสาละวิน จ.แม่ฮ่องสอน 5.อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย จ.แพร่ 6.อุทยานแห่งชาติลานสาง จ.ตาก

7.อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จ.กาญจนบุรี 8.อุทยานแห่งชาติแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 9.อุทยานแห่งชาติแม่โถจ.เชียงใหม่ 10.อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย 11.อุทยานแห่งชาติผาแดง จ.เชียงใหม่ 12.อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล

แสดงความคิดเห็น