อีสาน go greenสิ่งแวดล้อมภาค10 ขก.MOUแก้ขยะ ผุด”เปลี่ยนขยะเป็นบุญ”ช่วยผู้ยากไร้

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น ลงนามความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน“รวมพลังเครือข่ายลุ่มน้ำชีตอนบน สานความร่วมมือ   สู่สังคมสีเขียว” ผุดโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” รับบริจาคพลาสติกยืดได้ เพื่อรวบรวมไปจำหน่ายและนำเอาเงินไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น ซึ่งดูแล 5 จังหวัดอีสานตอนบนประกอบด้วย ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู ได้ลงนามร่วมกับภาครัฐประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัดคือ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู และหน่วยงานภาคเอกชนคือ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีขอนแก่น โครงการสปาร์คยูปลุกเปลี่ยนเมือง ร้านกาแฟคอฟฟี่ อินทาวน์ และ บริษัทฟู๊กแพคเกจจิ้ง คอนซัลแทนท์ จำกัด

โดยเป้าหมายของการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เพื่อร่วมกันรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การ ลด คัดแยก ขยะ และเป็นจุดรับบริจาคพลาสติกสิ่งของเหลือใช้ เพื่อนำไปเป็นของใช้และเงินเอาไปร่วมทำบุญให้กับผู้ยากไร้  พร้อมกับการเป็นจุดรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มยูเอชที พลาสติกยืด ที่สะอาดและแห้ง และจัดกิจกรรมคลีนนิ่งเดย์ ทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน เพื่อรวบรวมพลาสติกยืดและกล่องยูเอชที จากจุดรวบรวมและภาคีเครือข่าย โดยห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และบริษัทฟู๊ด แพคเกจจิ้ง จะเป็นนำส่งสิ่งที่ได้มอบให้โครงการวน และโครงการหลังคาเขียวเพื่อเข้าสู่ระบบรีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ต่อไป

นายวิรุณภพ สุภาพ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้หวังเพิ่มเครือข่ายในการแก้ปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนโยบายของชาติที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ที่ผ่านมาสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 รณรงค์เรื่องการลดขยะในภาครัฐโดยทำโครงการประชุมไร้กระดาษ โดยใช้แอพพิเคชั่น EPAM คือการโหลดข้อมูลที่จะใช้ประชุมสัมมนาผ่านแอพพิเคชั่นนี้ไม่ต้องนำกระดาษเนื้อหาที่จะประชุมมาแจกในที่ประชุม โดยทำมานาน 8 เดือนสามารถลดการใช้ทรัพยากร และลดเงินค่าใช้จ่ายในการซื้อกระดาษมาแจกมากถึงเกือบ 1 หมื่นบาท และโครงการนี้ทำให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ได้รับรางวัลเลิศรัฐ 3 ปีซ้อน

กิจกรรมประกอบด้วย  แถลงการณ์ “1 ปี สถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมพื้นที่ ลุ่มน้ำชีตอนบน และความท้าทายต่อไป”  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU  “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ เมื่อคุณหมุนเวียน” และมอบสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  “การเพิ่มประสิทธิภาพสถานที่กำจัดขยะถูกต้องตามหลักวิชาการ”

พิธีเชิดชูเกียรติพื้นที่ต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนบน ประจำปี 2563 กิจกรรมเสวนา Talk To Change เราปรับ…โลกเปลี่ยน “YOU CAN DO” Esan Green talk EP 5 “การจัดการขยะที่ต้นทางโดยชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน” เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ลุ่มน้ำชีตอนบน และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ สู้วิกฤตฝุ่น PM 2.5  กิจกรรม Workshop แบ่งกลุ่มปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานชุมชนปลอดขยะ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 รวม 180  คน

 

 

แสดงความคิดเห็น