ทน.ขอนแก่นมอบเงินเยียวยาปชช.ได้รับผลกระทบโควิด-19

เทศบาลนครขอนแก่นลุย มอบเงินเยียวยา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19 จำนวน 3,600 ราย ครัวเรือนละ 1,000 บาท 1 สิทธิ์ต่อ 1 ครอบครัว
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ชุมชนในแต่ละชุมชน เทศบาลนครขอนแก่น นำโดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล ,สมาชิกสภาเทศบาล  ,พนักงานเทศบาล ,ประธานชุมชน-คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ชุมชนเพื่อมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมีประชาชนที่มาลงทะเบียนและผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ จำนวน 3,600 กว่าราย (ครัวเรือนละ 1,000 บาท 1 สิทธิ์ต่อ 1 ครอบครัว)
สำหรับในวันนี้เป็นการมอบเงินเยียวยา จำนวน 17 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนโนนชัย 1,โนนชัย 2 ,โนนชัย 3,หนองใหญ่ 1,หนองใหญ่ 3,หนองใหญ่ 4,ชลประทาน,หน้า รพ.ศูนย์ฯหนองแวงเมืองเก่า 1,หนองแวงเมืองเก่า 2,หนองแวงเมืองเก่า 3,หนองแวงเมืองเก่า 4,สามเหลี่ยม 1,สามเหลี่ยม 2,สามเหลี่ยม 3,สามเหลี่ยม 4,สามเหลี่ยม 5
แสดงความคิดเห็น