‘ค่ายมหาศักดิพลเสพ’อ.ชุมแพ พร้อมช่วยปชช.เดือดร้อนจาก‘โนอึล’

“โนอึล” จ่ออีสาน ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน
วันที่ 18 ก.ย. 63) กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ร.8พัน.2) ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ตรวจความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย หรือภัยอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ
โทร : 043 391 001 , 093 337 5314 ร้อยโท ธนกฤต แสงราชา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน
แสดงความคิดเห็น