ขอนแก่นผนึกเกาหลี เดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าแบบอัจฉริยะ

วันที่ 22 ก.ย. 63 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลาง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการความร่วมมือ K-City Global Collaboration Program ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนท์ กับนายชัคยู จัง (Mr.Chaekyo Jung) ผู้อำนวยการกระทรวงที่ดิน,โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง แห่ง สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้แทนจากสาธารณรัฐเกาหลีได้จัดการประชุมขึ้นโดยมีคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายจากทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขอนแก่น เป็นเมืองตัวแทนของประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจากรัฐบาลไทย ในการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ร่วมระหว่างประเทศ โดยรัฐบาลไทยโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล ได้เสนอโครงการ Khonkaen Smart Mobility หรือโครงการระบบขนส่งมวลชนแบบอัจฉริยะของจังหวัด เป็นตัวแทนของไทยเข้าร่วมคัดเลือกจนกระทั่งได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 โครงการที่ได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลเกาหลี จากจำนวนผู้เสนอโครงการมากถึง 80 โครงการจากทั่วโลก ดังนั้นวันนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทั้ง 2 ฝ่ายจะได้พูดคุยกันและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน ทำการศึกษาเทคนิคเชิงโครงการ และภาพรวมของโครงการ ในโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนระบบรางหรือโครงการรถไฟฟ้ารางเบา 5 เส้นทางของจังหวัด นำร่องเส้นทางสายสีแดง สำราญ-ท่าพระ
 จากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นทำให้การทำงานของเราล่าช้าไป 7 เดือน ซึ่งโครงการที่เรานำเสนอไปนั้นจะต้องถูกนำเสนอที่เมืองปูซาน แต่การกระชุมดังกล่าวต้องเลื่อนออกไป วันนี้จึงมีการฟอร์ทีมจากคณะทำงานระดับหัวกะทิ ร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น , สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมทั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเพื่อให้การสำรวจ การเก็บข้อมูล แผนการพัฒนาพื้นที่ จนนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการออกแบบ ระบบขนส่ง การเก็บเงิน การบริการผู้เดินทางในรูปแบบอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังคงรวมไปถึงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ แผนงานด้านการออกแบบระบบการพัฒนาเมืองโดยมีการขนส่งเป็นศูนย์กลาง หรือ TOD ที่เกาหลี พร้อมที่จะร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ ในความเป็นเมืองที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด้านการขนส่งระบบรางชั้นนำระดับโลก”
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า จากความร่วมมือที่เกิดขึ้นนับเป็นมิติใหม่ของเมืองขอนแก่น ที่จะได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งมวลชนโดยเฉพาะระบบราง ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ จนนำไปสู่การออกแบบระบบการพัฒนาเมืองโดยมีการขนส่งเป็นศูนย์กลาง ซึ่งได้มีการกล่าวถึงระบบรถไฟแบบล้อแม่เหล็ก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคนิควิธีที่จะถูกนำมาถ่ายทอดองค์ความรู้ในพื้นที่ของเรา อย่างไรก็ตามโครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้า 5เส้นทาง นำร่องสายสีแดง นั้นได้รับความสนใจจากนักลงทุนจากนานาประเทศอย่างมาก ทั้งจากจีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี และ สวีเดน ที่มีการหารือถึงการทำงานร่วมกันในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการทำงานร่วมกันกับรัฐบาลเกาหลี ในความร่วมมือดังกล่าวจะชัดเจนที่สุดในปี 2564 ตามแผนงานที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้กำหนดแผนงานร่วมมือกัน
แสดงความคิดเห็น