มทร.อีสานจับมือทน.โคราช บริการรถบัสรับส่งนศ.ฟรี

มทร.อีสาน จับมือ เทศบาลฯโคราช เตรียมเปิดบริการรถโดยสารประจำทาง วิ่งรับ-ส่งนักศึกษา วิ่งเส้นทางระหว่าง มทร.อีสาน นครราชสีมา – มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง  ระยะทางประมาณ 12.8 กิโลเมตร พร้อมติดอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย และช่วยแก้ปัญหาจราจรแออัด ให้ความปลอดภัยและลดมลพิษทางอากาศ
 นำร่องให้บริการก่อน 2 คัน โดยมีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา มาช่วยอำนวยความสะดวกช่องจราจรสำหรับรถโดยสารตลอดเส้นทาง ในเวลา 07.00 น. และเวลา 16.30 น. ของวันที่มีการเปิดเรียน

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการบริการรถโดยสารสาธารณะ ร่วมกับ บริษัท ทริปเปิ้ล ซี พลาส แอนด์ สตีล จำกัด เทศบาลนครนครราชสีมา ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน, ดร.สุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร นครราชสีมา ร่วมพิธีพร้อมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแคนา 1-2 มทร.อีสาน

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและความปลอดภัยในการเดินทางของนักศึกษาซึ่งเดินทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง โดย บริษัท ทริปเปิ้ล ซี พลาส แอนด์ สตีล จำกัดให้การสนับสนุนรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อบริการรับ-ส่ง นักศึกษา และเป็นผู้ดำเนินการจัดหาพนักงานขับรถ สำหรับรถทั้ง 2 คัน ที่ให้การสนับสนุนพร้อมซ่อม บำรุง ดูแลรถโดยสารที่นำมาให้บริการ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการใช้งานภายในขอบเขตของกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงนี้ บริษัท ทริปเปิ้ล ซี พลาส แอนด์ สตีล จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

ในส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดให้บริการจุดรับ – ส่ง อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการรถโดยสาร ณ จุดจอดรถบริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

ด้านตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จะอำนวยความสะดวกช่องจราจรสำหรับรถโดยสารตลอดเส้นทาง ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เริ่มจากจุดรับผู้โดยสาร ณ จุดจอดรถบริเวณหอพัก มทร.อีสาน นครราชสีมา ไปยัง มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง และเวลา 16.30 น. จาก มทร.อีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง กลับมายัง มทร.อีสาน นครราชสีมา

ด้าน เทศบาลนครนครราชสีมา จะเป็นผู้ประสานงานสำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน และเก็บข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะ รวมถึงการรณรงค์ และสร้างกระแสความตื่นตัว เพื่อให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาจราจร และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา พร้อมลดปัญหามลพิษทางอากาศ
ด้าน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด จะเป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์ ให้บริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ตามรูปแบบที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมในช่วงเวลานั้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา ที่ใช้บริการรถโดยสาร และซ่อมบำรุง ดูแลพร้อมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการให้บริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wi-Fi) ในรถโดยสาร

อย่างไรก็ตามทั้ง 5 หน่วยงาน ตกลงที่จะร่วมกันดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการให้บริการรถโดยสาร รับ-ส่ง นักศึกษา พร้อมรณรงค์และสร้างกระแสความตื่นตัว ให้มีผู้ใช้บริการมากขึ้น อันเป็นการช่วยแก้ปัญหาจราจรคับคั่ง ลดมลพิษทางอากาศ และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง โดยจะมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทุกสิ้นภาคการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน – 16 พฤศจิกายน 2563 และภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 – 29 มีนาคม 2564) ซึ่งเมื่อประเมินผลการดำเนินงานแล้ว หากหน่วยงานใดเห็นควรให้ยุติโครงการ ก็ให้ยุติโครงการได้ตามสมควรต่อไปครับ ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย

แสดงความคิดเห็น