อัพเดจปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ความจุปัจจุบัน 578.82 ล้าน ม.คิดเป็นร้อยละ 23.80 %

เครือข่ายเพื่อนเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น ขอรายงานปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ประจำวันที่ 26 กันยายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ระดับน้ำหน้าเขื่อนวันนี้ + 174.98 ม.รทก.
ปริมาณน้ำสูงสุดที่กักเก็บ 2431.30 ล้าน ม.
*ความจุปัจจุบัน 578.82 ล้าน ม.
*ปริมาณน้ำใช้การ -3.05 ล้าน ม.
ระบายผ่าน Spillway 0.0000 ล้าน ม.
ปริมาณน้ำระบายผ่านเครื่อง Turbine 0.0000 ล้าน ม.
ระบายน้ำผ่าน River Outlet 0.3000 ล้าน ม.
รวมเขื่อนระบายน้ำทั้งหมด 0.3000 ล้าน ม.
*ความจุปัจจุบันคิดเป็น % ได้ 23.80 %
*ปริมาน้ำใช้การคิดเป็น % ได้ -0.16 %
จึงขอนำเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน จริง จริง ครับ #คนส่งข่าวหล่อบอกต่อด้วย รายงาน
ข้อมูลโดย : โครงการส่งน้ำชลประทานและบำรุงรักษาหนองหวาย
แสดงความคิดเห็น