กยท.จัดงบสวัสดิการ597ล้าน “สังข์เวิน”เผยบอร์ดเล็งเพิ่มหลายด้าน

สวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางในมาตร 49 (5) ในวันนี้ สร้างคุณประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก ยิ่งในสถานการณ์ที่ราคายางตกต่ำ การมีสวัสดิการเข้าช่วย เป็นนโยบายที่บอร์ดการยางแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ นายสังข์เวิน ทวดย้อย กรรมการการยางพาราแห่งประเทศไทย และประธานคณะอนุกรรมการศึกษาข้อมูลการจัดสวัสดิการและอื่นๆ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง กล่าวถึงภาพรวมการจัดสวัสดิการชาวสวนยาง ตามพ.ร.บ. การยางฯ มาตรา 49(5) ในปี 2563/2564 และว่า

“สวัสดิการชาวสวนยางมาตรา 49 (5)​ นี้ กยท. มีกรอบวงเงินที่จะนำมาใช้ประมาณ 597 ล้าน ซึ่งในงบประมาณตรงนี้ จะตั้งหมวดไว้เพื่อดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง​ 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 ตั้งงบไว้ประมาณ 50 ล้าน สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สวนยางประสบเหตุอุทกภัย วาตภัย และ​อัคคีภัย จ่ายเป็นรายละ 3,000 บาท ตามกรอบที่เราตั้งเอาไว้ หมวดที่ 2 ตั้งงบไว้อีก 50 ล้านบาท สำหรับพี่น้องเกษตรกร​ที่เสียชีวิตทุกกรณี นี่เป็นกฎหมายตามพ.ร.บ. เดิมที่เราตั้งเอาไว้ ถ้าหากว่าพี่น้องชาวเกษตรกรสวนยางเกิดเสียชีวิต เราจะจ่ายให้ 3,000 บาท”

“หมวดที่ 3 ตั้งไว้ 4 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาให้กับบุตรเกษตรกรชาวสวนยาง เป็นทุนให้ฟรีจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คนละ 400,000 บาท จำนวน 10 ทุน หมวดที่ 4 ตั้งไว้ 200 ล้านบาท สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่อยากจะมีอาชีพเสริม เพื่อบรรเทาทุกข์ในเรื่องของการเงิน นอกเหนือไปจากอาชีพเกษตรกร​ชาว​สวนยาง และหมวดที่ 5 ตั้งงบไว้ประมาณ 225 ล้านบาท เป็นเงินประกันอุบัติเหตุให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง”

“ซึ่งในปี 2563/2564 เราได้ทำประกันอุบัติเหตุ​ไว้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกว่า 1.4 ล้านราย เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเกิดเสียชีวิตทุกกรณี ได้เงินค่าปลงศพ 30,000 บาท หากเสียชีวิตจากกรณีรถจักรยานยนต์ จะได้เงินชดเชย 250,000 บาท รวมค่าปลงศพอีก 30,000 ก็เป็น 280,000 บาท และหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในทุกกรณี ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ​ทางรถยนต์ ถูกลอบทำร้าย ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ เงินประกันที่ได้จะได้ 500,000 บาท รวมกับค่าปลงศพอีก 30,000 บาท เป็นจำนวน 530,000 บาท บวกกับเงินเยียวยาจากกยท. อีกจำนวน 3,000 บาท”

เป้าหมายในปีต่อไป ทางบอร์ดบริหารมีความคิดที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น จึงมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่ง​เป็นการศึกษาข้อมูลว่า ถ้าเราจะทำเป็นกองทุนเพื่อพี่น้องชาวเกษตรกรสวนยางทั่วประเทศ จะสามารถเดินไปได้ในทิศทางไหน อาจจะให้พี่น้องเกษตรกรสมทบเข้ามา เมื่อพี่น้องเกษตรกรสมทบเข้ามาในเรื่องสวัสดิการก็จะครอบคลุมทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าครองชีพต่างๆ โดยให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้มีส่วนร่วมด้วย

“ตอนนี้ทางเรากำลังศึกษาข้อมูลตรงนี้ และมีโอกาสเป็นไปได้ เพราะคณะกรรมการได้มีการประชุมหารือกันไปหลายครั้งแล้ว ซึ่งเร็วๆ นี้ ก็คงจะตกผลึกได้แล้วว่าจะเดินไปในทิศทางไหน หากกองทุนสมทบตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ก็จะเป็นสวัสดิการให้กับชาวพี่น้องเกษตรกรสวนยางเพิ่มมากขึ้น”

 

“ในเรื่องสวัสดิการใหม่ๆ ตอนนี้เราก็มองถึงประเด็นของกองทุนสวัสดิการ หากตกผลึกและสามารถเกิดขึ้นไปได้เราก็มองไปไกลถึงว่า เราจะดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางให้มากยิ่งขึ้นประกอบกับเรื่องการศึกษา ตอนนี้เราอาจจะดูแลลูกหลานของเกษตรกรชาวสวนยางจนจบแค่เพียงระดับปริญญาตรี แต่ในอนาคตต่อไปหากลูกหลานของเรามีความเก่ง ความสามารถ เราอาจจะมีการส่งต่อให้จนจบถึงระดับปริญญาเอก หรือให้เกี่ยวกับยางพารา เพื่อให้ลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยางของเรา ได้มาคิดค้นหรือค้นคว้าเพื่อพัฒนานวัตกรรมยางพารา ซึ่งลูกหลานของเราตรงนี้จะได้กลายเป็นแม่พิมพ์ หรือแม่แบบของทางกยท. ต่อไปในอนาคต”

 

“ขณะเดียวกัน ในอนาคตเรามีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนการช่วยเหลือเมื่อชาวสวนยางเกิดสวนยางประสบภัย ซึ่งเดิมจ่ายเป็นค่าชดเชยให้ 3,000 บาท ตอนนี้เรากำลังศึกษาเพื่อที่จะปรับเป็น 5,000 บาทหรือ 10,000 บาท ประเด็นที่ 2 ในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรสวนยางเสียชีวิตตามกฎหมายเดิม เราจะมีเงินชดเชยให้ 3,000 บาท ซึ่งเราตั้งกรอบไว้ในปีๆ หนึ่งจำนวน 50 ล้านบาท แต่พอใช้จริงๆ ไม่ถึง 10 ล้านบาท เราก็อาจจะปรับเพิ่มจาก 3,000 บาท เป็น 5,000 บาท”

“ในขณะนี้ท่านที่เป็นสมาชิกชาวสวนยางกับทางกยท. อยู่ ท่านได้รับสวัสดิการจากการเป็นเกษตรกร​ชาว​สวนยาง​อยู่​แล้ว​ อยู่ๆ วันหนึ่งท่านอยากจะเปลี่ยนอาชีพขึ้นมา เพราะราคายางที่ตกต่ำลง ซึ่งตัวนี้ผมเสียดายมาก ไม่อยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเราเสียสิทธิ์ อย่างน้อยๆ แค่เพียงท่านมีสวนยางเป็นจำนวน 2 ไร่ขึ้นไป ท่านก็เป็นสมาชิกกับทางกยท. ได้แล้ว และท่านก็จะได้รับสวัสดิการจากการยางแห่งประเทศไทย ผมถือว่ามีที่เดียวในประเทศไทยที่มีสวัสดิการให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ขนาดนี้ ถึงแม้ว่าราคายางจะตกต่ำลง แต่ท่านก็ยังมีหลักประกันในเรื่องของเงินชดเชยที่อาจจะได้มาในกรณีต่างๆ”

นายสังข์เวิน กล่าว

แสดงความคิดเห็น