เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ‘คนละครึ่ง’รับเงิน 3,000 บาท 1 ต.ค.63 นี้

‘คนละครึ่ง’ แจกเงิน 3,000 บาท ล่าสุด เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไป และร้านค้า จะสมัครอย่างไร ใช้งานอย่างไร มีคำตอบ
จากการประชุมของ ศบค. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งรวมไปถึงโครงการคนละครึ่ง ที่แจกเงิน 3,000 บาท ให้ประชาชนนำไปจับจ่ายซื้อของ โดยที่รัฐจะออกเงินให้ครึ่งหนึ่ง และอีกครึ่งหนึ่งให้เราออกเอง โดยรายละเอียด มีดังนี้
– วันที่ลงทะเบียนร้านค้า
1 ตุลาคม 2563
– วันที่ลงทะเบียนสำหรับบุคคลทั่วไป
16 ตุลาคม 2563
– ระยะเวลาของโครงการ
ปลายเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563
– คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครมีอะไรบ้าง
อายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีเป้าหมายรับที่ 10 ล้านคน
– ลงทะเบียนที่ไหน
www. คนละครึ่ง .com หรือแจ้งผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทย
– ใช้งานอย่างไร
รัฐจะจ่ายเงินให้ 50% ของมูลค่าสินค้า ไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน แต่ละคนจะได้รับเงิน 3,000 บาท ทั้งหมด
เช่น หากคุณต้องการซื้อของมูลค่า 200 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่ง คุณจะจ่ายเงินแค่ 100 บาท เท่านั้น แต่ถ้าในวันเดียวกันนั้น คุณต้องการซื้อของอีกมูลค่า 200 บาท คุณต้องจ่ายเงินเองเต็มจำนวน เพราะเกินลิมิตที่จำกัดไว้ที่ 100 บาท/คน/วัน
– ใช้งานได้ที่ไหนบ้าง
ร้านอาหาร เครื่องดื่มทั่วไป ร้านแผงลอย โชห่วย ซึ่งร้านนั้นต้องไม่ใช่นิติบุคคล ทว่าไม่สามารถซื้อลอตเตอรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการบริการได้
– ใช้งานที่ร้านสะดวกซื้อได้หรือไม่
ไม่ได้
แสดงความคิดเห็น