มข.มอบเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ทหาร ป.3 พัน 8 ไว้ช่วยชาวบ้านถูกน้ำท่วม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ช่วยประชาชน เตรียมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ (อังคารที่ 29 กันยายน 2563 )  เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มอบเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมอุปกรณ์เสริม เพื่อสนับสนุน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ในการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ประสบอุทกภัย  โดยมี พันโท ทรงศักดิ์  สิมพะรักษ์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม   ผศ.ดร.ปิยะวัชร ฝอยทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมงาน พร้อมบุคลากรเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย จำนวนกว่า 50 คน ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เผยว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากจะมีนโยบายให้บริการวิชาการ วิจัย แก่ชุมชนแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ  ภัยแล้ง  ภัยหนาว และ เหตุอุทกภัย โดยทำงานร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ในหลากมิติ  เช่น กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

“ในด้านวิชาการเราช่วยเหลือเยียวยาให้ความรู้เพื่อเตรียมรับมือ และหลังเกิดเหตุอุทกภัยอย่างเต็มที่  ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนอุปกรณ์ หนุนช่วยด่านหน้าที่มีกำลังเพียงพอในการลงพื้นที่ช่วยประชาชน  โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่ในประเทศไทยเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเกิดอุทกภัยขึ้นตามมา ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเองก็ได้รับผลกระทบแทบทุกปี ฉะนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้มอบเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ลำ พร้อมอุปกรณ์เสริม เสื้อชูชีพ จำนวน 5 ตัว และ ไม้พาย จำนวน 2 อัน ให้แก่ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 8 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ได้เตรียมกําลังพล ยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป” อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าว

แสดงความคิดเห็น