ยินดีด้วย!!ทน.โคราชคว้าเกรดAประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 63

#ติดอันดับโปร่งใสเกรดสูง “เทศบาลโคราช” คว้าเกรด A อันดับ 6 ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 63 ของ ป.ป.ช.
วันนี้ 30 ก.ย.63 เพจ “ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครราชสีมา” โพสต์ว่า “เทศบาลนครคุณธรรมและความโปร่งใสระดับ A ผลการประเมินของ ป.ป.ช. ระบุ เทศบาลนครนครราชสีมา ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงาน ประจำปี 2563
.
โดยคะแนน 87.25 คะแนน (เต็ม 100 คะแนน) เป็นระดับเกรด A จากทั่วประเทศ สำหรับผลการประเมินผ่านเกณฑ์ของ ITA ในครั้งนี้”
.
สำหรับผลการประเมิน ITA 10 อันดับคะแนนสูงสุด มีดังนี้ อันดับ 1. เทศบาลนครระยอง 91.05 คะแนน, 2. เทศบาลนครนครสวรรค์ 90.61 คะแนน, 3. เทศบาลนครเชียงใหม่ 88.52 คะแนน, 4. เทศบาลนครภูเก็ต 88.05 คะแนน, 5. เทศบาลนครสมุทรปราการ 87.29 คะแนน
.
อันดับ 6. เทศบาลนครนครราชสีมา 87.25 คะแนน, 7. เทศบาลนครนครปฐม 87.24 คะแนน, 8. เทศบาลนครพิษณุโลก 86.87 คะแนน, 9. เทศบาลนครหาดใหญ่ 86.56 คะแนน และ 10. เทศบาลนครสมุทรสาคร 86.53 คะแนน
แสดงความคิดเห็น