เทอร์มินอลใหม่สนามบินขก.คืบหน้า63.538%เปิดใช้ปี‘64

     
เฟซบุ๊ค Khon Kaen Airport : ท่าอากาศยานขอนแก่น รายงาน ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานขอนแก่น ประจำเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 63.538 %พร้อมระบุว่า
ในระหว่างการก่อสร้างอาจทำให้การจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
ท่าอากาศยานขอนแก่นขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
Progress of The new terminal of Khon Kaen airport is around 63.538 %. (September 2020)
สำหรับโครงการดังกล่าว ใช้วงเงินในการก่อสร้างประมาณ 2,004 ล้านบาท ก่อสร้างบนเนื้อที่ 1,130 ไร่ โดยอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 28,000 ตารางเมตร(ตร.ม.) ส่วนงานปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิม จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 44,500 ตร.ม. จากเดิม 16,500 ตร.ม.
ทั้งนี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารให้กับท่าอากาศยานขอนแก่น จากเดิมรองรับผู้โดยสารได้ 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี ขณะที่อาคารจอดรถหลังใหม่ และการปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์หลังเดิม จะสามารถรองรับรถยนต์ได้สูงสุด 1,002 คัน.
แสดงความคิดเห็น