พ่อเมืองขก.แจงน้ำเขื่อนหนองหวายดำ-เหม็นเกิดจากตะกอนใต้น้ำยันไม่เกี่ยวโรงงาน

ผู้ว่าฯขอนแก่นเผยสาเหตุน้ำขื่อนฝายหนองหวายไปจนถึงห้วยเสือเต้น เกิดจากตะกอนที่ทับถมมานานจึงทำให้เกิดก๊าซไข่เน่าฟุ้งกระจายไปทั่วลำน้ำ ไม่ใช่น้ำที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมยืนยันน้ำยังมีคุณภาพดีตามเกณฑ์ที่กำหนด

จากกรณีที่มีชาวบ้านร้องเรียนว่าน้ำในคลองชลประทานหนองหวาย อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ส่งกลิ่นเหม็นและมีตะกอนสีดำขุ่น สาเหตุเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ เกรงจะได้รับผลกระทบจากน้ำเน่าเสีย นั้น
 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวเร่งตรวจสอบ และหาแนวทางแก้ไข พร้อมเปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 ขอนแก่น โครงการชลประทานหนองหวาย ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุ และตรวจวัดคุณภาพน้ำ และรายงานให้ประชาชนได้รับทราบว่า จากการตรวจสอบพบว่า น้ำมีกลิ่นเหม็นจริง ส่วนสภาพน้ำที่เห็นเป็นฝุ่นตะกอนสีดำในพื้นที่บางจุด โดยภาพรวมจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำในลำน้ำพอง ซึ่งตัวชี้วัดที่ทำให้ทราบถึงคุณภาพของน้ำคือค่า EC หรือค่าเหนี่ยวนำไฟฟ้าของน้ำ ซึ่งปกติเกณฑ์มาตรฐาน จะอยู่ที่ไม่เกิน 2,000 นั้นจากการนำน้ำมาตรวจสอบ พบว่า ค่าเหนี่ยวนำไฟฟ้าที่ลำน้ำพอง ที่ได้ทำการตรวจสอบ มีค่าอยู่ที่ประมาณ 200 ซึ่งถือว่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนข้อกังวลที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าจะมีสารโลหะหนัก หรือสารปนเปื้อนอื่นๆไหลมาตามลำน้ำ นั้น ยืนยันว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนด
ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 มีเครื่องตรวจวัดค่า ที่เป็นปัจจุบัน แบบเรียลไทม์ คือหากมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานจะมีสัญญาณแจ้งเตือนให้ทราบได้โดยทันที ภาพรวมที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการ คือ เมื่อได้รับเรื่องแล้ว ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยโรงการชลประทานหนองหวาย ได้นำเครื่องผลักดันน้ำไปติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เพื่อผลักดันน้ำให้ทวนกระแสให้เกิดการตีและหมุนของน้ำ ให้น้ำได้รับออกซิเจนเติมลงไปให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้นำกังหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อตีอากาศเติมออกซิเจนในน้ำ อีกจำนวน 4 เครื่อง เพื่อให้การย่อยสลายของสารอินทรีย์ในลำน้ำมีปฏิกิริยาที่เร็วขึ้น เพื่อลดปัญหากลิ่นเน่าเหม็น และยังได้นำเครื่องเติมออกซิเจนในน้ำมาเพิ่มอีกจำนวน 7 เครื่อง ซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตั้ง
 นอกจากนี้ จังหวัดขอนแก่น จะได้เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ เพื่อร่วมกันพิจารณาในการเพิ่มปริมาณน้ำที่จะระบายเพื่อเจือจางและเร่งปฏิกิริยาในการทำลายสารอินทรีย์ในน้ำที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นเน่าเหม็นให้มีปริมาณการเจือจางและรักษาคุณภาพของน้ำและสภาวะแวดล้อมของลำน้ำด้วย
ขณะนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการเพิ่มเติมให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมตลอดแนวลำน้ำพอง ว่ามีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำด้วยหรือไม่
แสดงความคิดเห็น