สวนดุสิตโพลเผยคนไทย 73.33%เชื่อการสอบคัดเลือกครูไม่สามารถคัดกรองครูดีได้จริง

สวนดุสิตโพล ม.สวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในเรื่อง “ครูอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้ดูแลเด็กในสายตาประชาชน” จากความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,896 คน ทำการสำรวจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563 โดยระบุว่า
ประสบการณ์ตรงเรื่อง ‘ความรุนแรงในชั้นเรียน’ ซึ่งเกิดจากครู
▪️78.90% ไม่เคย
▪️21.10% เคย (ตีด้วยไม้บรรทัด ไม้เรียว แปรงลบกระดาน หยิก ดึงหู ขู่ ตะคอก ฯลฯ )
 ความคิดเห็นที่มีต่อข่าว ‘ครู’ ทำร้ายนักเรียน
▪️84.36% เป็นการกระทำที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง
▪️83.41% ไม่มีจรรยาบรรณความเป็นครู ขาดจิตสำนึก
▪️79.71% รู้สึกหดหู่ สลดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
▪️74.59% โรงเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่ ปล่อยปละละเลย
▪️73.64% กระทรวงศึกษาธิการควรมีมาตราการป้องกันอย่างเร่งด่วน
 สาเหตุที่ ‘ครู’ มักมีข่าวลักษณะนี้บ่อยมากขึ้น
▪️86.77% ครูขาดจิตสำนึก ไม่มีจิตวิญญาณความเป็นครู
▪️73.33% การสอบคัดเลือกครูไม่สามารถคัดกรองครูดีได้จริง
▪️63.28% โรงเรียนไม่เข้มงวด
▪️49.73% สภาพสังคม เศรษฐกิจเปลี่ยนไป ทำให้ครูเกิดความเครียด
▪️47.18% ปัญหาครอบครัว/เรื่องส่วนตัว
 นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล ม.สวนดุสิต เปิดเผยว่า จากการสำรวจ “ครูอนุบาล/ครูพี่เลี้ยง/ครูผู้ดูแลเด็ก” กรณีครูจุ๋ม-ครูพี่เลี้ยงที่ทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ซึ่งทำให้เกิดความสนใจของสังคมและเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางที่เกิดขึ้นนั้น ประชาชนมองว่า ครูขาดจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูทุกคนควรจะต้องมี ผู้บริหารกระทรวงศึกษาฯและผู้บริหารโรงเรียนควรที่จะดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข และหามาตรการป้องกัน ซึ่งรัฐบาลเองก็ควรให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวมากขึ้นอีกด้วย ต้องใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขครูทั้งระบบ ไม่เช่นนั้นปัญหาความรุนแรงในชั้นเรียนอาจจะเป็นเสียงสะท้อนต่อการทำงานของรัฐบาล.
แสดงความคิดเห็น