ชวนเที่ยว!!ประเพณีลอยกระทงมข.ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด

มข.ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด” ในงานประเพณีลอยกระทง ปี ’63 ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563   ณ บึงสีฐาน  พบกับ กิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาพุทธชัยมังคลาภิเษกสมโภช หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ งดออกร้าน /ประกวดนางนพมาศ/คอนเสิร์ต ฯลฯ

เวลา 07.00 น. ขอเชิญชวนชาว มข. ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์เกจิอาจารย์ จำนวน 9 รูป อนุโมทนา เจริญชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ชมขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุการลอยกระทงในบรรยากาศย้อนยุคที่เรียบง่ายและสวยงาม

เวลา 20.00 น.  พิธีสมมาบูชาน้ำ บัณฑิตพราหมณ์อ่านโองการสมมาบูชาน้ำ คารวะนาค 15 ตระกูล / ฟ้อนสมมาบูชาน้ำ และเคลื่อนขบวนเชิญกระทงไปลอยที่ท่าน้ำ

ทั้งนี้ ประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่หรือประเพณีสิบสองเดือนที่ชาวไทยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเพณีที่สำคัญประเพณีหนึ่งในฮีตสิบสองคองสิบสี่ คือ ประเพณีลอยกระทงนิยมที่จัดขึ้นในวันขึ้นสิบห้าค่ำ วันเพ็ญเดือนสิบสอง โดยมีความเชื่อกันว่าการจัดประเพณีนี้เป็นการขอขมาพระแม่น้ำคงคาและเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์ที่เชื่อกันว่าจำพรรษาอยู่ใต้มหาสมุทรมาร่วมในพิธีกรรมด้วย ประเพณีลอยกระทงเป็นทั้งประเพณีของไทยภาคกลางและเป็นทั้งประเพณีของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น ในแต่ละภาคต่างมีวิถีการปฏิบัติและวิถีความเชื่อที่แตกต่างกันไป สำหรับในภาคอีสานนั้น ชาวอีสานจัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเนื่องจากมีความเชื่อเรื่องการบูชาและขอขมาน้ำ หรือการบูชาพระแม่คงคาเช่นเดียวกันชาวภาคกลาง บูชาสมมาน้ำ คือ การขอขมาน้ำ คืนวันเพ็ญและประทีป เนื่องจากได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังได้อัญเชิญ พระอุปคุตมาร่วมในพิธีกรรมด้วย ด้วยวัฒนธรรมดังกล่าวทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดจัดงาน ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามวิถีอีสานให้คงอยู่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้ระลึกถึงบุญคุณของน้ำและเป็นการขอขมาน้ำ โดยการจัดงานครั้งนี้ได้เน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมอีสานและวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาพุทธชัยมังคลาภิเษกสมโภช หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563  เพื่อเป็นการรักษาสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันดีงาม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมแม้ยามวิกฤตภัยโควิด (งานประเพณีลอยกระทง ) ประจำปี 2563 อันเป็นอีกหนึ่งงานประเพณียิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดขอนแก่นให้คงอยู่สืบไป


กำหนดการ
มข. ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันงดงามแม้ในยามโควิด”
งานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

******************************

กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์

เวลา 06.00 น. ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน พร้อมกัน ณ ถนนหน้าอาคารพุทธศิลป์
เวลา 07.30 น. พระสงฆ์เกจิอาจารย์ จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาต ณ ถนนด้านหน้าคุ้มศิลปวัฒนธรรม
เวลา 08.00 น. อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและประกอบพิธีทางศาสนา
– พระสงฆ์เกจิอาจารย์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 08.30 น. อธิการบดี ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป
เวลา 09.15 น. พระสงฆ์เกจิอาจารย์ จำนวน 9 รูป อนุโมทนาและเจริญชัยมงคลคาถา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี  เป็นเสร็จพิธี

กิจกรรมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มหาพุทธชัยมังคลาภิเษกสมโภช หลวงพ่อพระศรี 50 ปี มข.

เวลา 16.00 น. ตั้งขบวนแห่ถนนสีฐาน (บริเวณหน้าตู้เอทีเอ็มศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
เวลา 17.00 น. ผู้บริหารพร้อมเคลื่อนขบวนพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุถนนสีฐาน-อาคารพุทธศิลป์
เวลา 18.00 น. พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
– อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานในบุษบกผ้าขาว
-นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี จุดธูปเทียนเครื่องสักการะ
-บัณฑิตพราหมณ์ (ดร.ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ) อ่านโองการบวงสรวงบูชาฤกษ์ อัญเชิญเทวดา
-นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ปักธูปหางเครื่องสังเวย โปรยข้าวตอก
– นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่งให้บัณฑิตพราหมณ์บรรจุลงในเกศหลวงพ่อพระศรี  50 ปี มข.

เวลา 18.39 น. พิธีมหาพุทธชัยมังคลาภิเษกสมโภช
– พระมหาเถราจารย์อธิษฐานจิตเจิม-จุดเทียนชัย(นายกสภามหาวิทยาลัยเชิญผอบแป้งเจิม อธิการบดีเชิญเทียนชนวน)
– นายกสภามหาวิทยาลัยขุดเทียนมหามงคล อธิการบดีจุดเทียนวิปัสสี
– พระมหานาค ๔ รูปสวดคาถาจุดเทียนชัย คาถามหาพุทธชัยมังคลาภิเษกสมโภช
– พระมหาเถราจารย์ดับเทียนชัย โปรยจ้าสตอกดอกไม้ พรมน้ำพระพุทธมนต์
– ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำรับพร

เวลา 20.00 น.  พิธีสมมาบูชาน้ำ
– บัณฑิตพราหมณ์อ่านโองการสมมาบูชาน้ำ คารวะนาค 15 ตระกูล
– ฟ้อนสมมาบูชาน้ำ
– เคลื่อนขบวนเชิญกระทงไปลอยที่ท่าน้ำ
– เสร็จพิธี

แสดงความคิดเห็น