ชื่นชม!!ทม.หนองสำโรง อุดรฯคว้าแชมป์ประเมินคุณธรรม-โปร่งใส 93.95 คะแนน

#ถึงเล็กแต่ยิ่งใหญ่ๆ ทม.หนองสำโรง อุดรฯคว้าแชมป์ประเมินคุณธรรม-โปร่งใส ลำดับที่ 106 ของประเทศ คะแนน 93.95 สูงสุดของ จ.อุดรธานี

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 ในสายตาของคนไทยทั่วประเทศว่า จาก 8,303 หน่วยงาน รวม 67.90 คะแนน หรือระดับ C โดยหน่วยงานได้คะแนนสูงสุด คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 99.60 ส่วนหน่วยงานได้คะแนนต่ำสุด 28.16

อุดรธานี จังหวัดศูนย์กลางอีสานตอนบน และกำลังจะเป็นศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผลการประเมิน ITA ภาพรวม จ.อุดรธานี ได้คะแนน 63.09 (ไม่ผ่าน) ส่วนรายหน่วยงานภาครัฐมีเพียง 7 หน่วยงาน เท่านั้นผ่านการประเมิน คือ มีคะแนนอยู่ในระดับ 85 ขึ้นไป โดย ทม.หนองสำโรง อ.เมือง ผ่านในลำดับที่ 106 ของประเทศ คะแนน 93.95 สูงสุดของ จ.อุดรธานี ขณะคะแนนต่ำสุดอันดับที่ 8,251 ของประเทศ คะแนน 44.71

ทม.หนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี เดิมคือ “สุขาภิบาลโพธิสว่าง” จัดตั้งขึ้นเมื่อ 17 พ.ย.2523 ยกฐานะเป็น ทต.โพธิสว่าง เมื่อ 25 พ.ค.2542 และเปลี่ยนชื่อ “เทศบาลตำบลหนองสำโรง” ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ของพื้นที่ และตามเจตนารมณ์ของประชาชน เมื่อ 17 ธันวาคม 2547 มีพื้นที่รับผิดชอบ 24.85 ตร.กม. (ครึ่งหนึ่งของ ทน.อุดรธานี)

ตั้งอยู่ทิศเหนือของ ทน.อุดรธานี ขนาบด้วยถนนมิตรภาพ (อุดร-หนองคาย) , ถนนวงแหวนนครอุดรฯด้านเหนือ และถนนอุดรฯ-กุดจับ เป็นพื้นที่สีเขียว และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ครอบคลุมบางส่วนของ 4 ตำบล คือ หมูม่น , นาดี , บ้านเลื่อม , เชียงพิณ แบ่งการปกครองเป็น 29 ชุมชน ประชากรตามทะเบียนราษฎร 28,833 คน ไม่รวมประชากรแฝง

นายจตุพล ศรีบัวอ่อน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายก ทม.หนองสำโรง เปิดเผยว่า มองว่าการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จะเป็นประโยชน์กับองค์กร เพราะมีองค์กรที่น่าเชื่อถืออย่าง ปปช. นำเอาระบบเข้ามาเป็นผู้ประเมิน ปีแรก ทม.หนองสำโรง เมื่อรับการประเมินเราอยู่ที่เกรด บี. เกือบ เอ. คือยังไม่ผ่าน

“ ผมมีเป้าหมายว่า ในปีที่สองเราจะต้องทำให้ได้ เอ. จึงนำเป้าหมายนั้นเข้าสู่องค์กร มีการแต่งตั้งให้งานนิติการ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ไปติดตามหารายละเอียด และแต่งตั้ง จนท.ในแต่ละกอง เพื่อประสานให้เกิดความร่วมมือ จัดทำ ITA เราต้องรับประกันตนเอง ด้วยการทำ เอ็มโอยู. ปกติก็จะทำกับท่านนายก ทม.หนองสำโรง แต่เราไม่มีนายกฯ จึงทำ เอ็มโอยู. กับผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี ”

นายจตุพล ศรีบัวอ่อน กล่าวด้วยว่า ตัวชี้วัดที่ ปปช.ตั้งไว้มีเยอะ หลายตัวเราทำกันอยู่แล้ว มีเพียงบางตัวที่ทำยังไม่สมบูรณ์ เราก็เข้าไปปรับปรุงการทำงาน ปีนี้เราทำต่อเนื่องจากปีที่แล้ว จึงใช้เวลาไม่นานรับการประเมิน เป้าหมายคือเพิ่มมากขึ้นเก่าเดิม ขณะที่ตัวชี้วัดปีนี้มีเพิ่มขึ้นไม่มาก ซึ่งตามแบบรายงาน จากตัวชี้วัดยึดคะแนน 85 ถือว่าผ่านการประเมิน เราประเมินตัวเองเกิน 95

“ ทม.หนองสำโรงได้รับการประเมินผ่าน 93.95 คะแนน เรายังไม่รู้ว่าประชาชนพึ่งพอใจมากน้อยแค่ไหน เพราะประชาชนประเมินผ่านระบบ ว่าการประเมินความโปร่งใส ประชาชนต้องเข้าถึงได้ง่าย ทม.หนองสำโรง ได้เปิดทุกช่องทาง เริ่มตั้งแต่การให้บริการตรง ผ่านชุมชน ผ่านระบบเวปไซด์-เฟสบุ๊ค-กลุ่มไลน์ ตลอดจนการจองคิวใช้บริการ นัด จนท.ล่วงหน้ามารับบริการได้ ”

ปฏิบัติหน้าที่นายก ทม.หนองสำโรง ตอบข้อซักถามว่า เมื่อวานประชุมว่าในปีนี้เราได้ เอ. ปีหน้าเราจะต้องได้ดับเบิ้ล เอ. จึงอยากเชิญชวนพี่น้องชาว อปท. ให้ยื่นเข้าประเมิน ITA. เพื่อพิสูจน์ว่าท้องถิ่นเราโปร่งใส ไม่ใช่ว่าทุกหน่วยงานมารุมว่าท้องถิ่นมีการคอรัปชั่น ซึ่งประเมินโดย ปปช. เพราะตัวชี้วัดจะขาดบางตัว ถ้าเราสนใจนิดนึงท้องถิ่นเราจะได้รับการรับรอง ตัวชี้วัดไหนที่ยังไม่พร้อมเราก็ปรับได้ในทันที โดยเฉพาะการเปิดช่องทางให้ร้องเรียน ไม่ต้องรอให้ประชาชนมาที่สำนักงาน

นายจตุพล ศรีบัวอ่อน กล่าวตอนท้ายว่า การประเมิน ITA เป็นเรื่องใหม่ หน่วยงานยังต้องทำความเข้าใจ ตั้งใจปรับการทำงานให้ตรงตัวชี้วัด แต่อุปสรรคที่ทำให้บางหน่วยมีปัญหา ระบบการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์ ยังไม่เสถียรพร้อมใช้งาน “โต้ตอบทันที” รวมไปถึงกระบวนการ-วิธีการ ที่จะให้ผู้มารับบริการ (ทุกแผนก) ตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ (ไม่เป็น-ไม่มีเวลา-ไม่อยากทำ)

ปีต่อไปหากหน่วยงานรัฐในอุดรธานี ตั้งแต่รับการประเมิน ITA ทุกหน่วย น่าจะเป็นผลดีทั้งองค์กร และประชาชน …..

แสดงความคิดเห็น