ชวนเที่ยว!!งานมหัศจรรย์พรรณไม้ฯขก.17 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 ณ บึงทุ่งสร้าง

ทน.ขก. ประชุมเตรียมจัด ‘งานมหัศจรรย์พรรณไม้และสวนเรืองแสง’ ภายใต้แนวคิด “HOPE” 17 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 ณ บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระยากุมภัณฑ์ สำนักการช่าง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2563 และสวนเรืองแสง โดยมี นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรี นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง ประธานสภาเทศบาล นายสมภพ วงษ์ก่อ เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล (ดร.โกเมน กันตวธีระ , นายกนิษฐ์ อาวัชนาการ , นายปฎลชัย พัฒน์ดำรงจิตร , นายสุพัฒน์ พงษ์เพียจันทร์) นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.สำนักการช่าง นายอภิชาติ วิศิษฐารักษ์ ผอ.ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง นายศรัณย์ เปานาเรียง ผอ.ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย
สำหรับการจัดงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 ณ บริเวณสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ซึ่งนอกจากการตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับแล้วยังคงมีการนำเทคนิคการถ่ายภาพในรูปแบบ Augmented Reality (AR) เข้ามาใช้กับ Smart Phone เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการถ่ายภาพเก็บความประทับใจและความทรงจำอีกด้วย
ส่วนสวนเรืองแสง จะจัดในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “HOPE” ซึ่งหมายถึงความหวังและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตให้ก้าวเดินต่อไปพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในภาวะที่ประสบปัญหาในปัจจุบัน ผ่านรูปแบบการประดับไฟเป็นอุโมงค์ รวมไปถึงการประดับไฟที่ศาลหลักเมือง และบริเวณสี่แยกสามเหลี่ยม ให้สอดคล้องกันกับสวนเรืองแสงด้วย หากมีความคืบหน้า เทศบาลนครขอนแก่นจะแจ้งให้ทราบต่อไป
แสดงความคิดเห็น