ระบบอำนาจนิยมในไทยต้นตอสร้างความเหลื่อมล้ำ

“รศ.ดร.พรอัมรินทร์” ชี้ระบบอำนาจนิยมแบบไทยๆ ต้นตอปัญหาการโกง เพิ่มความเหลื่อมล้ำ เชียร์เยาวชน นิสิตนักศึกษา และประชาชน ปลดแอกระบบขวางความเจริญประเทศ

วันที่ 12 ต.ค. 63 รศ.ดร.พรอัมรินทร์ พรหมเกิด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวกับ “อีสานบิซ” ว่า ระบบอำนาจนิยมในสังคมไทย คือตัวการที่ก่อให้เกิดกลุ่มอภิสิทธิ์ชน หรือกลุ่มพวกวีไอพีขึ้นในทุกระดับของสังคม ระบบอำนาจนิยมยังเป็นตัวการดูดซับทรัพยากรของสังคมจำนวนมาก เข้ามาหาเองกลุ่มและพรรคพวกตนเอง โดยเฉพาะงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชน เพื่อช่วยหล่อเลี้ยงให้ระบบนี้ดำรงอยู่ได้ ในหลายโครงการของรัฐมีการนำเงินภาษีประชาชนไปใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลือง และไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

ระบบอำนาจนิยม ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย และระบบอำนาจนิยมยังเป็นต้นตอของระบบอุปถัมภ์ ทั้งระบบอำนาจนิยมและระบบอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นปัญหาคลาสสิกของไทย ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการไทย ในรูปแบบต่างๆ อย่างลึกซึ้งและแยบยล ซึ่งยากต่อการแก้ไข เราจึงเห็นได้ว่า ระบบอำนาจนิยมของสังคมไทยในปัจจุบัน คืออุปสรรคสำคัญยิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศชาติ และยังสร้างปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ดังนั้น ในการเรียกร้องประชาธิปไตยวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ครั้งนี้ ของเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน จึงควรเรียกร้องให้มีการรื้อทิ้ง หรือให้มีการปลดแอกสังคมไทยออกจากระบบอำนาจนิยมในทุกระดับ ที่ครอบงำและมีอิทธิพลฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมายาวนานนี้ด้วย เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมที่ดีกว่า มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น

 

แสดงความคิดเห็น