ไม่แล้งแล้วเด้อ!!พ่อเมืองขอนแก่นคาดปี’64น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์พอใช้

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น เผยน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ อยู่ในเกณฑ์ดี ล่าสุดมีน้ำอยู่ที่ 1,054 ล้านลูกบาศก์เมตร ประมาณ 43% ของความจุอ่าง ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง14แห่ง มีน้ำอยู่ที่ประมาณ 95 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 105 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 90 % ของความจุคาดปี ’64น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์พอใช้ ประชาชนเองก็ต้องใช้น้ำอย่างประหยัด

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ว่า ปีนี้ถือว่าสภาพน้ำเกินความคาดหมาย เนื่องจากมีปริมาณฝนตกและปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอยู่ในเกณฑ์ดีโดยภาพรวมฝนตกกระจายตัวไม่ตกหนักในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง จนทำให้เกิดสภาวะ น้ำท่วมขัง สำหรับปริมาณน้ำฝนค่าเฉลี่ย 30 ปีของจังหวัดขอนแก่น อยู่ที่ 1,246 มิลลิเมตร ล่าสุด มีฝนตกเป็นปริมาณรวม 1,158 มิลลิเมตร ซึ่งถือว่าเกือบใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 30 ปี และเมื่อเทียบกับปี 62 มีฝนตกอยู่ที่ 1,068 มิลลิเมตร โดยภาพรวมจังหวัดขอนแก่น มีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

ในภาพรวม ด้านทิศตะวันตกของจังหวัด คือ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งมีความจุ 163 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้เก็บกักน้ำได้ 137 ล้านลูกบาศก์เมตร ประมาณ 80% ของความจุอ่าง และมีน้ำใช้การได้ประมาณ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 80% สถานการณ์น้ำไม่น่าเป็นห่วง นอกจากนี้ ลำนำเชิญ เก็บกักน้ำได้เกือบเต็มความจุอ่างและยังสามารถนำน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักเข้าไปเก็บไว้ในแก้มลิง 14 แห่ง ในพื้นที่ได้เต็มปริมาณความจุ คือ 16.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้อำเภอต่างๆได้นำเครื่องมือ เครื่องจักร ประชาชนจิตอาสา สูบน้ำส่วนเกินเข้าไปสู่ห้วย หนอง  คลอง บึง ต่าง ๆ ได้จำนวนมาก โดยความร่วมมือของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันขุดร่องนำน้ำไปกักเก็บไว้ในห้วย หนอง คลอง บึงต่างๆ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุด

ทั้งนี้ ช่วงที่มีฝนตกหนัก เขื่อนจุฬาภรณ์ ได้ระบายน้ำ และมวลน้ำได้ไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ ประมาณกว่า 118 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยเขื่อนอุบลรัตน์มีความจุ 2,431 ล้านลูกบาศก์เมตร  ขณะนี้กักเก็บน้ำได้ประมาณ 1,040 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 43 %ของความจุอ่าง ปริมาณน้ำใช้การได้ 48 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 25% ดังนั้น สถานะของน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ในปีนี้ถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมา ในปีที่ผ่านมานั้นเข้าสู่ฤดูแล้ง คือสิ้นหน้าฝน น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีอยู่เพียง 647 ล้านลูกบาศก์เมตร ปีนี้ มีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังคงต้องมีการประเมินต่อเนื่องด้วยน้ำอุปโภคบริโภคที่ใช้จากเขื่อนอุบลรัตน์นั้น จะใช้ประมาณปีละ 108 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จะมีน้ำส่วนเกิน อีกมากพอสมควร แต่ที่น่ากังวล คือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ในปีนี้น้ำยังไม่มากเท่าที่ควร อยู่ที่ประมาณ 800 ล้าน ลูกบาศก์เมตร จากความจุที่ประมาณ 1,800 ล้านลูกบาศก์เมตร

ดังนั้น เขื่อนอุบลรัตน์ จะต้องมีภาระในการระบายน้ำเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำทางตอนล่างของเขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งขณะนี้ได้ให้สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้เริ่มดำเนินการประเมิน เพื่อการวางแผนบริหารจัดการน้ำ โดยจะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำ ที่จะดูแลในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร จนถึงอุบลราชธานี สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 14 แห่ง ที่กระจายอยู่ใน 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ปีนี้ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 มีน้ำอยู่ที่ประมาณ 95 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุ 105 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 90 % ของความจุ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ณ วันนี้ มีน้ำเพียง 77 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 72 % ของความจุ ขณะนี้น้ำใน ลำน้ำชี และลำน้ำพอง ยังมีระดับห่างจากตลิ่ง ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกจำนวนมาก และคาดการณ์ว่าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จะเข้าสู่ฤดูหนาว จึงขอให้ประชาชนได้เตรียมตัวรับสถานการณ์ต่อไป

#สำนักข่าว #กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

แสดงความคิดเห็น