ขอนแก่นล้ำ!!เปิดใช้ไฟจราจรอัจฉริยะ แก้ปัญหาการจราจรแยกสนามบิน

จังหวัดขอนแก่น เปิดใช้ระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณเส้นทางออกจากสนามบินขอนแก่นสู่ถนนมลิวรรณ
วันนี้ (15 ต.ค. 63) ที่บริเวณแยกไฟแดงบริเวณเส้นทางออกจากสนามบินสู่ถนนมลิวรรณ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล​ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการใช้งานสัญญาณ​ไฟจราจรอัจฉริยะ​ โดยมีนายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1 กล่าวรายงานว่าบริเวณทางออกท่าอากาศยานขอนแก่น มีปริมาณรถจำนวนมาก และการจราจรติดขัด หากการก่อสร้างอาคารการบินของท่าอากาศยานขอนแก่น ก่อสร้างเสร็จคาดว่า ปริมาณการจราจรจะเพิ่มมากขึ้น
 จากการร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน มีการตัดเกาะเปิดถนนโครงสร้างและผิวทางใหม่ รวมทั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ที่สำคัญที่สุดยังได้ระบบไฟสัญญาณจรจรอัจฉริยะ ระบบไฟแดงอัจฉริยะ เหตุที่เรียกว่าระบบอัจฉริยะ โดยหลักการ คือให้ความสำคัญทางตรงถนนมลิวรรณ เป็นเส้นทางสายหลัก หากไม่มีรถที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้ามาสู่ทางแยกทางตรงถนนมลิวรรณจะเป็นสัญญาณไฟขียวตลอด จนกว่าจะมีรถมารอจำนวนมากพอ จึงจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟแดง บนทางตรง ปริมาณรถที่เข้ารอเลี้ยวที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนไฟสัญญาจราจร จะคำนวณจากปริมาณจราจรบนทางตรงด้วย เช่น ถ้าทางตรงปริมาณรถมาก รถเข้าทางแยกต้องมากด้วย รวมถึงจะมีการนับและบันทึกปริมาณรถที่เข้าใช้ทางแยกในทุกทิศทาง ส่งข้อมูลบันทึกไว้ที่กรมทางหลวง สามารถซึ่งนำมาวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมจราจรได้เมื่อต้องการ
ด้านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1 เปิดเผยว่า จากนี้ไปผู้ที่เดินทางจากท่าอากาศยานขอนแก่นสามารถลี้ยวขวาออกไปยังเส้นทางเลี่ยงเมืองหรือออกไปอำเภอชุมแพ โดยไม่ต้องวิ่งไปกลับรถที่ทางแยกเข้าค่ายสีหราชเดโชชัย ร.8
แสดงความคิดเห็น