นร.ขอนแก่นประกาศกร้าว!!ขออยู่เคียงข้างผู้ชุมนุม พร้อมประณามรัฐใช้ความรุนแรงสลายม็อบ

นักเรียนขอนแก่นประกาศกร้าว ขออยู่เคียงข้างผู้ชุมนุม พร้อมประณามรัฐใช้ความรุนแรงสลายม็อบ

สรุปสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักเรียนมัธยมในจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 มีการนัดชุมนุมหลังเลิกเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยโดยภาคีเครือข่าย KKC เพื่อประณามการประกาศสถานการณ์ฉุกแนในเขตกรุงเทพมหานครและการสลายการชุมนุมของเช้ามืดของวันที่ 15 ตุลาคม โดยภาคีเครือข่าย KKC ได้ประกาศสนับสนุนการชุมนุมที่เกิดขึ้น เพราะเห็นว่าการชุมนุมนั้นปราศจากความรุนแรงและถือเป็นไปตามระบอบครรลองประชาธิปไตย ทั้งประณามการกระทำของรัฐที่จำกัดเสรีภาพขั้นพื้นฐาน คือ สลายการชุมนุมในเช้ามืดวันที่ 15 (ตุลาคม 2563) ที่ผู้ชุมนุมไม่มีอาวุธ ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ไม่เป็นไปตามครรลองประชาธิปไตย ไม่เป็นไปตามหลักสากลโลก หลังจากนั้นตัวแทนกลุ่มได้อ่านแถลงการณ์เรียกร้อง ดังต่อไปนี้

 1. ทุกองค์กรทั่วประเทศออกมาประณามการกระทำของรัฐ
 2. รัฐต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เพราะว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 3. ต้องนำทหารออกนอนสภาฯ เพราะการกระทำดังกล่าวถือเป็นการข่มขู่สมาชิกผู้แทนราษฏรที่ประชาชนเลือกมา
 4. ปล่อยตัวทุกคนที่ถูกจับกุมโดยการใช้เสรีภาพในการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง
 5. ต่อต้านการรัฐประหาร

ในส่วนของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนั้นมีการติดป้ายข้อความว่า “ปล่อยพี่เรา” ห้อยจากบนอาคารเรียนเพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นเชิงสัญลักษณ์ และต่อมามีการนัดชุมนุม โดยตัวแทนนักเรียนได้ปราศรัยบนเวที สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

 • มีพี่ศิษย์เก่าถูกดำเนินคดีฟ้องร้อง และกำลังสู้อยู่ในชั้นศาล
 • นักเรียนขอนแก่นวิทยายนจะต่อสู้และยืนหยัดแสดงถึงจุดยืนที่แท้จริงว่า “ไม่เอาเผด็จการและต้องการประชาธิปไตย”
 • ขอใช้เสียงของนักเรียน 1 คน 1 เสียง ให้ดังกล้องออกไป เพื่อแสดงให้เห็นว่านักเรียนพร้อมที่จะต่อสู้ไปกับประชาชนและทุกคนที่อยู่ที่ราชประสงค์
 • จะไม่ยอมให้เกิดรัฐประหารซ้ำ เพราะการปฏิรูปการศึกษาจะไม่เกิดขึ้น เราจะไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี

พร้อมกับประกาศข้อเรียกร้อง 3 ข้อ จากกลุ่มนักเรียนขอนแก่นวิทยายน คือ

 1. ปล่อยพี่เรา
 2. แก้ไขรัฐธรรมนูญ
 3. ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อมีเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่แยกปทุมวันในเย็นของวันที่ 16 ตุลาคม ภาคีนักเรียน KKC ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง การสลายการชุมนุมที่สี่แยกปทุมวัน ผ่านเพจ ภาคีนักเรียน KKC ว่า

“จากสถานการณ์การชุมนุมต่อต้านเผด็จการณ์ภายหลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ร้ายแรงในท้องที่กรุงเทพมหานคร ที่สี่แยกปทุมวัน ในวันที่16ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 19.04 น. ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้รถฉีดน้ำ ฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำผสมสี และน้ำผสมสารเคมีใส่ผู้ชุมนุม อีกทั้งยังใช้โล่ห์ทุบตีผู้ชุมนุมที่อยู่แนวหน้าอย่างรุนแรง

ทางภาคีนักเรียนKKC เป็นกำลังใจแก่ผู้ชุมนุมและแกนนำทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมครั้งนี้ และจะอยู่เคียงข้าง รวมทั้งสนับสนุนผู้ชุมนุมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันต่อไป

และทางภาคีนักเรียน KKC ขอประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้กระทำต่อประชาชนที่ออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างไร้ความปราณี ขัดต่อสิทธิมนุษยชนและไม่พึงกระทำ

ด้านโรงเรียนกัลยาณวัตร มีการติดป้ายที่หน้าโรงเรียนและอาคารเรียนว่า “ปล่อยพี่เรา” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงจุดยืนทางการเมืองให้ปล่อยถูกดำเนินคดีและยังไม่สามารถประกันตัวได้.

ภาคีนักเรียนKKC

16 ตุลาคม พ.ศ.2563 “

แสดงความคิดเห็น