วิทยาลัยการเมืองฯ ม.สารคาม เรียกร้อง รบ. เคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

วิทยาลัยการเมืองฯ ม.มหาสารคาม ออกแถลงการณ์ 3 ข้อ เรียกร้องชุมนุมอย่างสงบ วอนรัฐบาลเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล

รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 18 ตุลาคม 256 3 เมื่อเวลา 18.30 น. ที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) หรือ ม.มหาสารคาม ผศ.เชิงชาย จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกหนังสือแถลงการณ์เรื่อง การยืนยันหลักการในระบอบประชาธิปไตยและข้อเรียกร้องต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

ภายใต้หลักสิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิมนุษยชนตามกติการะหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยได้ให้การรับรอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห่วงใยและกังวลต่อสถานการณ์ในการใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุมทางการเมือง จึงขอยืนยันหลักการและเรียกร้อง คือ

1.วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ห่วงใยในสวัสดิภาพของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมทางการเมือง และมุ่งหวังให้วิทยาลัยการเมืองการปกครองเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และการชุมนุมโดยสงบและสันติ

2.วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการกับสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง โดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ รัฐบาลควรตระหนักว่า กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมือง อันเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา คือ “คนรุ่นต่อไป” ซึ่งย่อมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเช่นกัน

3. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประชาชน ในการปกป้อง ช่วยเหลือผู้ที่ถูกจับกุมจากการชุมนุมทางการเมือง และจะต้องเป็นปากเสียงในฐานะตัวแทนของประชาชน

160302826667

แสดงความคิดเห็น