ปังต่อไม่รอแล้วนะ!!เดินหน้าดันขอนแก่นเป็นศูนย์ซ่อม-สร้างอากาศยาน

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น,นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้า จ.ขอนแก่น,ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น นำคณะผู้บริหารและสมาชิก สภาอุตสาหกรรม,หอการค้า รวมทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนร่วมศึกษาดูงานโครงการอุตสาหกรรมการบินและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นอุตสาหกรรมด้านการบินและอากาศยานในระดับภูมิภาค

ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) เป็นอุตสาหกรรม 4.0 ตามนโยบายรัฐบาลที่มีการผนวกเอาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ ขยายไปถึงการใช้เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ตออฟติงส์ และ บิ๊กด้าต้า ที่จะทำให้อุตสาหกรรมการผลิตมีประสิทธิภาพแบบก้าวกระโดด
.
โดย 5 อุตสาหกรรม ได้แก่
1.อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
2.อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
3.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
4.อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)
5.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
แสดงความคิดเห็น