นิสิตม.สารคาม ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโคราช

#ขอปรบมือรัวๆๆนิสิตมหาวิทยลัยมหาสารคาม ร่วมกับจิตอาสา ทุ่มสุดตัวลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโคราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

นิสิตศูนย์ประสานงานเครือข่ายนิสิตจิตอาสาเพื่อสังคม (ทำดีเพื่อพ่อ ทำดีเพื่อแผ่นดิน) ร่วมกับกลุ่มงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2563
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ตลอดจนจิตอาสาในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ตำบลงิ้ว มีทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบ 7 หมู่บ้าน เป็นพื้นที่รับน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิงส่งผลให้พื้นที่การเกษตร สถานที่ราชการ และบ้านเรือนได้รับความเสียหาย
โดยกิจกรรมที่ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย การมอบถุงยังชีพ แจกจ่ายอาหาร ให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ การบรรจุกระสอบทราย เพื่อทำแนวป้องกันน้ำในที่ไหลผ่านชุมชน ตลอดจนทำแนวป้องกันน้ำให้กับโรงเรียน
Cr : ภาพ/ข่าว : กองกิจการนิสิต
แสดงความคิดเห็น