ชาว อ.ภูผาม่าน-เปือยน้อย ขอนแก่น รวมพลังแสดงจุดยืนรักสถาบัน

ชาวอำเภอภูผาม่าน – เปือยน้อย จ.ขอนแก่น รวมพลัง ร่วมใจ รักชาติ ศาสนา​ สถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านผู้ว่าฯ ชี้ ชาติไทยรุ่งเรืองให้ได้อยู่อาศัยจนถึงวันนี้เพราะสถาบันกษัตริย์
 วันที่ 21 ต.ค. 63) ที่ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบหนังสือ จาก นางบัวเย็น นวนมา ผู้แทนประชาชนคนภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ที่ได้มาร่วมแสดงพลังความรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อมอบหนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้กำลังพระทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้พระองค์ได้มีกำลังพระทัยที่จะผ่านพ้นเหตุการณ์ที่กลุ่มการเมือง นักศึกษา และนักเรียน ที่มีการชุมนุมประท้วงและพูดจาจาบจ้วง ล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นที่รักทิดทูนของประชาชนชาวไทยที่เกิดขึ้นในขณะนี้
 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวภายหลังเป็นผู้แทนรับมอบหนังสือจากนางบัวเย็นนวลมาตัวแทนประชาชนคนภูผาม่าน ในครั้งนี้ ว่า จะได้นำความปรารถนาดีของประชาชนคนภูผาม่าน นำเสนอส่วนกลางตามลำดับต่อไป พร้อมทั้งกล่าวว่าประเทศไทยพัฒนาเจริญรุ่งเรืองมาจนทุกวันนี้ได้ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ และขอให้ทุกคนช่วยกันดำรงและรักษาความมุ่งมั่นในความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติสืบต่อไป เพื่อส่งต่อความเจริญรุ่งเรืองต่อไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน สืบต่อไป
ด้าน มวลชนอำเภอเปือยน้อย ซึ่งนำโดยนายวิจิตร​ ตั้งตระกูล กำนันตำบลเปือยน้อยพร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมสตรี กลุ่มอสม.และประชาชนชาวอำเภอเปือยน้อยจำนวน 450 คนได้ร่วมกันชุมนุมแสดงพลังในเชิงสัญลักษณ์ไม่เห็นด้วยต่อ “กลุ่มเยาวชนปลดแอก” ที่มีการชุมนุมเรียกร้องในทางการเมืองรวมทั้งกิจกรรมในการชุมนุมบางส่วนมีการปราศรัยที่ปรากฎข้อความจาบจ้วงเกี่ยวกับสถาบันในห้วงที่มีการนำเสนอข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ในขณะนี้
ดังนั้น มวลชนชาวอำเภอเปือยน้อยจึงจำเป็นต้องออกมาเพื่อแสดงพลัง พร้อมทั้งแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยต่อการกระทำดังกล่าวและประสงค์ยื่นหนังสือเรียกร้องของชาวบ้านอำเภอเปือยน้อยสื่อสารไปยังนายกรัฐมนตรี โดยได้ยื่นผ่านนายอำเภอเปือยน้อย จ.ขอนแก่น เพื่อส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งให้นายกรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มเยาวชนที่มีการชุมนุมเรียกร้องในกรณีดังกล่าว
โดยกลุ่มมวลชนอำเภอเปือยน้อยได้รวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย
โดยนายวิจิตร ตั้งตระกูล กำนันตำบลเปือยน้อยในฐานะผู้นำมวลชนชาวบ้านอำเภอเปือยน้อย จ.ขอนแก่นได้กล่าวว่าตามที่สื่อได้มีการนำเสนอข่าวของกลุ่มเยาวชนที่มีการชุมนุมเรียกร้องให้มีการการแก้ไขรัฐธรรมนูญและต้องมีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ชาวอำเภอเปือยน้อย เห็นว่าประเทศไทยได้มี 3 สถาบันหลักที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมาอย่างยาวนาน
การที่มีบุคคลใดมากล่าวอ้างหรือแสดงออกอันเป็นการล่วงละเมิดสถาบันฯ นั้นเป็นการกระทำที่มิบังควรเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มารวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้มีการดำเนินการเอาผิดต่อกลุ่มผู้ชุมนุมและต้องดำเนินการปกป้องสถาบันให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป โดยมีนายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอเปือยน้อย และพ.ต.อ.รัตนทัต ศรีพล ผกก.สภ.เปือยน้อย ได้เป็นตัวแทนรับหนังสือดังกล่าว
ทั้งนี้ มวลชนชาวอำเภอเปือยน้อยได้มีการเดินรณรงค์ เพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ในการรักชาติ ศาสนาและการปกป้องสถาบัน โดยรวมตัวกันเดินจากที่ว่าการอำเภอเปือยน้อยไปจนถึงปราสาทเปือยน้อย เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งปราสาทเปือยน้อยเป็นสัญลักษณ์ของชาวอำเภอและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่นอีกด้วย
นายณัฎฐ์กร​ บุญโรภาคย์
นายอำเภอเปือยน้อยได้กล่าวกับมวลชนชาวอำเภอเปือยน้อยว่าที่มายื่นข้อเสนอในวันนี้ว่าในประเด็นการเรียกร้องในทางการเมือง สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ตามระบอบประชาธิปไตยโดยผ่านกระบวนการในทางรัฐสภา ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน. สำหรับข้อเรียกร้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน ที่ทุกท่านมีความเป็นห่วง
ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้งดการกระทำและให้ระมัดระวังในการแสดงออกที่เกี่ยวกับการสร้างเงื่อนไขอันนำไปสู่ข้อขัดแย้งของมวลชนหลายฝ่าย โดยเฉพาะในประเด็นที่ หมิ่นเหม่ต่อการสร้างความขัดแย้งในทางความคิด ความเชื่อในการเทิดทูนเสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น
จึงขอให้งดการกระทำใรกรณีดังกล่าว. เราทุกคนเป็นคนไทย ประทศไทยของเราอยู่อย่างสงบสุมายาวนานภายใต้ร่มพระบารมีของในหลวงร.9 และร.10 นายอำเภอเชื่อว่าทุกคนที่มารวมตัว ณ ที่แห่งนี้ มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนาและพระมากษัตริย์. สุดท้ายในฐานะนายอำเภอเปือยน้อย. อยากให้พวกเราชาวอำเภอเปือยน้อยทุกคนเกิดมาในผืนแผ่นดินไทย ขอให้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินชาติไทยและที่สำคัญขอให้ทุกคนจงรัก ภักดีต่อชาติฯ ตลอดไป
แสดงความคิดเห็น