ททท. นครพนม จับมือสายการบินไทยสมายล์ เตรียมรุกตลาดท่องเที่ยวรับเส้นทางบินใหม่ สุวรรณภูมิ – นครพนม

นางสาวกนกวรรณ  ดุงศรีแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม  เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา งานประเพณีและวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์  นับเป็นเมืองดาวรุ่งที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตทางการท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยภายหลังจากสถานการณ์โรค COVID-19 คลี่คลาย  ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563  จังหวัดนครพนมมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจากช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว  โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยมากกว่า 70 % ในทุกเดือนของไตรมาสที่ 4 ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม

นอกจากนี้  จังหวัดนครพนม ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยเกื้อหนุนด้านการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้  คือ การเปิดเส้นทางบินใหม่ของสายการบิน Thai Smile โดย บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด ซึ่งได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่จังหวัดนครพนมในการเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ใช้บริการกลุ่มอื่น ๆ ทั้งกลุ่มนักธุรกิจ  และนักการศึกษา  จึงกำหนดเปิดเส้นทางบินใหม่ สุวรรณภูมิ – นครพนม  ในเดือนพฤศจิกายน 2563  ที่จะถึงนี้  ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้การเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดนครพนมมีความสะดวกสบาย  และมีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  อันจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัด  และเป็นอีกหนึ่งโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้สามารถทำการตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

โดย ททท. สำนักงานนครพนม  ได้จับมือกับสายการบิน Thai Smile จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการขายหรือการทำโปรโมชั่นร่วมกันระหว่าง ททท. สายการบิน Thai Smile และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่  พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์จากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563  ณ  โรงแรมยูโฮม  โฮเทล  และ  ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า ททท. เชื่อมั่นว่าการประชุมเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับสายการบิน Thai Smile ในโอกาสเปิดเส้นทางบินสุวรรณภูมิ – นครพนม ในครั้งนี้  จะได้ข้อสรุปที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม  และเป็นโอกาสสำคัญในการรุกตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพให้เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้นต่อไป

แสดงความคิดเห็น