เหลืองทั่ว อ.บ้านไผ่!!กำนัน-ผญบ.อสม.กว่า2พันคนจี้เอาผิดม็อบจวบจ้วงสถาบันกษัตริย์

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กว่า 2,000 คน ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีปกป้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมยื่นหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรี ให้เอาผิดทางกฎหมายกับผู้ที่จาบจ้วงสถาบันหลักของชาติ
วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ กว่า 2,000 คน สวมเสื้อเหลืองและโบกธงชาติไทย เพื่อรวมตัวกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและปกป้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งเพื่อมอบหนังสือ ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายในการเอาผิดผู้ที่ชุมนุมประท้วง และพูดจาจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ เป็นที่รักทิดทูนของประชาชนชาวไทยที่เกิดขึ้นในขณะนี้
โดยการรวมตัวดังกล่าวของกลุ่มชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและ อสม. อำเภอบ้านไผ่ ได้มีการร่วมนำรูปพระบรมยาลักษณ์ชูธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ โบกสะบัดแสดงพลังเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมี ก่อนที่นายสุวิทย์ กาฬสินธุ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านไผ่จะมอบหนังสือให้กับนายรุจน์ รังสี นายอำเภอบ้านไผ่ จะมารับมอบหนังสือเพื่อส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรีต่อไป
นายสุวิทย์ กาฬสินธุ์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การแสดงออกในวันนี้ทุกคนมากันเองด้วยใจ เพื่อแสดงออกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่คนไทยให้ความเคารพ ส่วนตัวมองว่าการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในขณะนี้ มองว่าทุกคนมีสิทธิทำได้แต่ขอให้เหมาะสมโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่มีหน้าที่เรียนเป็นหลัก การแสดงออกต่างๆที่กระทำนั้นหากเนื้อหาสมควรก็ไม่ผิด แต่การจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควร
แสดงความคิดเห็น