รัฐเชื่อปลดล็อกทางการเมืองได้จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้า

รัฐบาล เชื่อว่า หากคลี่คลายปัญหาการเมืองได้ จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้ ขณะที่เตรียมใช้เวทีสภาแก้ปัญหาการชุมนุม 

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความเห็นต่างทางการเมืองที่เกิดขึ้น รัฐบาลตั้งใจที่จะให้เวทีรัฐสภาเป็นกลไกในการคลี่คลายสถานการณ์ โดยพร้อมรับฟังข้อมูลและความเห็นจากผู้แทนทุกฝ่าย เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับของคนส่วนมาก ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านมาตรการระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ประเทศเดินหน้าต่อได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งขณะนี้ เริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประเมินจาก IMF ที่เห็นว่าไทยมีการหดตัวทางเศรษฐกิจลดน้อยกว่าเดิมจากที่คาดไว้เมื่อกลางปีที่ติดลบร้อยละ 7.7 เป็น ติดลบร้อยละ 7.1 และยอดการส่งออกสินค้าไทยเดือนกันยายน ก็หดตัวน้อยลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 แล้ว

นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายโครงการที่เชื่อว่า จะส่งผลต่อการเติบโตทางการค้าและการลงทุนหลังผ่านช่วงโควิด-19 อาทิ โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน รวมเงินลงทุน 6.8 หมื่นล้านบาท โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (SEC) ที่เดินหน้าแล้วเรื่อง การพัฒนาท่าอากาศยาน คือ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับกลุ่มประเทศเอเซียใต้ ที่มีประชากรกว่า 1.5 พันล้านคน สำหรับด้านการขยายตลาดต่างประเทศ รัฐบาลได้เป็นตัวกลางจับคู่ผู้ประกอบการไทย-ต่างประเทศ พาสินค้าเกษตรไทยขึ้นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของจีนและอินเดีย และล่าสุดได้มีการตกลงที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนกับรัสเซีย เพื่อผลักดันการเพิ่มมูลค่าการค้า 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้ได้ในอีกสามปีข้างหน้า ยังมีเรื่องการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อประเทศไทยจะมีวัคซีนใช้เพียงพอและทันกับประเทศอื่นๆ รัฐบาลอนุมัติงบประมาณจำนวน 1,000 ล้านบาท ให้แก่สถาบันวัคซีนแห่งชาติเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาวัคซีน มากไปกว่านั้น นโยบายบายประกันรายได้เกษตรกร ที่สร้างความแน่นอนเรื่องรายได้แก่เกษตรกร 7.3 ล้านครัวเรือน ทั่วประเทศ ได้ดำเนินการสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยและเดินหน้าต่อในะรอบปีการผลิต 2563/64

นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาล ตั้งใจที่จะหาทางออกที่เหมาะสมร่วมกับสมาชิกรัฐสภา ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 26-27 ต.ค.นี้ รวมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่คาดว่า จะมีการพิจารณาช่วงกลางเดือน พ.ย. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนไทยจะสามารถหาทางออกร่วมกัน หันมาร่วมมือกันทำให้เกิดเป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น